Skip to main content
Category

Články, rozhovory

Úvaha: Občanská nauka a politika

By Aktuality, Články, rozhovory

Politika je součástí našeho každodenního života. Žijeme v demokratické zemi a volby jsou skutečným svátkem demokracie. Proto je třeba, aby na tento významný den byl mladý prvovolič připraven slavit. Jenže, jak může slavit, když neví, jak se volí, co se volí, k čemu je jeho hlas dobrý a koho si vlastně vybrat, když doteď o politice slyšel jen samá negativa a hanu?

Číst více

Nejzajímavější body programů stran kandidujících do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2021

By Aktuality, Články, rozhovory

Souhrn se zaobírá 10 politickými uskupeními kandidujícími do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2021, které mají buď současné zastoupení ve sněmovně nebo figurují v předvolebních průzkumech a mají tedy alespoň relativní šanci pro překonání 5% uzavírací klauzule nutné pro zisk mandátů. Uvedeny jsou nejzajímavější a nejvíce ojedinělé programové body týkající se vzdělávání, ne nutně ty nejdůležitější.

Číst více

Analýza změn ve školství za poslední volební období

By Aktuality, Články, rozhovory

Během posledního volebního období byla klíčovou strategií pro školství Strategie 2020+. Zkoumali jsme jak se vládě dařilo strategii naplňovat a jakých cílů za poslední volební období dosáhli.

Naplňování strategie zásadně ovlivnila pandemie a určitá témata se v žebříčku priorit posunulo níže. Samotné školství se během pandemie dostalo nahoru v prioritách vlády několikrát.

Číst více

Revize výuky informatiky na středních školách, co se vlastně děje?

By Články, rozhovory

Revize RVP pro gymnázia se týká výuky informatiky. Nedochází však k úpravě jejích hodinových dotací, ale k doplnění cílů vzdělávání o orientaci žáků v digitálním prostředí, zařazení nové klíčové kompetence, tzv. digitální kompetence, a vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie je nahrazena novou vzdělávací oblastí Informatika. Tato vzdělávací oblast je modernější verzí té původní a je přizpůsobena rychlému vývoji v oblasti moderních technologií. Rovněž také dochází k aktualizaci terminologie tak, aby odpovídala změnám v digitální oblasti a obecně i změnám ve vzdělávacím obsahu.

Číst více

Návrat do škol, dopis studentským samosprávám

By Aktuality, Články, rozhovory

Vážení delegáti,
jak jistě víte, po více než sedmi měsících distanční výuky (s výjimkou jediného týdne v prosinci) se v pondělí 24. května studenti středních škol vrátili do lavic. Ačkoliv velkou část z nás ukončení online vyučování do značné míry těší, s opětovným přechodem do školního prostředí se pochopitelně nese nejistota a řada…

Číst více

Duševní zdraví a české školství

By Aktuality, Články, rozhovory

Duševní zdraví znamená více než jen absenci duševních poruch. Jedná se o stav, v němž si jedinec uvědomuje své vlastní schopnosti, zvládá běžné životní tlaky, zvládá chodit například do práce nebo do školy, udržovat fungující vztahy, může produktivně pracovat a je schopen přispívat ke své komunitě. Proto je důležité o své duševní zdraví neustále dbát. Péče o duševní zdraví je velmi důležitá pro zlepšení všech aspektů života.

Číst více

Speciální vzdělávací potřeby žáků

By Aktuality, Články, rozhovory

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností, či k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, poskytnutí podpůrných opatření. Ta vycházejí z individuálních potřeb žáka na základě jeho zdravotního stavu, odlišného kulturního prostředí či jiných životních podmínek.

Číst více