Skip to main content
Category

Články, rozhovory

Sešli jsme se s poslancem Farským

By Aktuality, Články, rozhovory

selfie-farsky Dnes se Filip a David v prostorách Poslanecké sněmovny setkali s poslancem Janem Farským, tématem schůzky byl projekt Ne dabingu, o jehož pokračování jsme jednali. Dohodli jsme se, že za duální vysílání budeme v budoucnu společně bojovat, protože problematika dabingu a jazykové vybavenosti začíná nabírat v kontextu dnešního světa čím dál větší důležitost. Pan poslanec rovněž podpořil i další aktivity ČSU.

Bavíme se s Liškou o naší příští kampani

By Aktuality, Články, rozhovory

Štěpán s Davidem z předsednictva se sešli s exministrem školství Ondřejem Liškou, aby prodiskutovali naši budoucí kampaň. Zaregistruj se a získej o ní informace jako první.

Česká středoškolská unie nesouhlasí se složením Chládkovy Rady pro vzdělávání

By Články, rozhovory, Tiskové zprávy

Praha, 24. října 2014 – Česká středoškolská unie nesouhlasí s dosud avizovaným složením Rady pro vzdělávání, které dnes oznámil ministr školství Marcel Chládek. Ačkoli vítá vznik takového orgánu, pokud v ní zasednou zástupci průmyslu, dopravy, zemědělství a exprezident Václav Klaus, popře tím ministr jeho kýžený expertní charakter.

Je obecně známo, že Václav Klaus je expertem na ekonomii, ekologii, klimatologii a řadu dalších disciplín, dosud se však neprofiloval jako odborník na vzdělávání. Jak volba jeho osoby, tak výběr některých dalších členů rady – zejména zástupců Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Agrární komory – podrývají její expertní povahu. Očekával bych, že v ní zasedne více zástupců odborné veřejnosti, škol, neziskového sektoru, žáků a studentů,“ říká Filip Jelínek, předseda České středoškolské unie.
Číst více

Ohlednutí za Study Visitem s OBESSU

By Aktuality, Články, rozhovory

Během 4. – 7. července proběhlo v Praze mezinárodní setkání se zástupci České středoškolské unie (ČSU) a celoevropské organizace Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Celá akce měla za cíl pomoct ČSU s růstem organizace a propagací jako takovou. Účastníci těchto workshopů tedy řešili problém slabé členské základny unie, to jak začlenit do sekretariátu/předsednictva více dívek či jak nadále pokračovat v mezinárodní spolupráci. Kromě toho se zde připravovala obecnější koncepce směřování České středoškolské unie.

„Jsem za toto setkání nesmírně rád. Stále máme v rámci OBESSU statut pozorovatelské organizace, ale i díky tomuto study visitu jsme se přiblížili o něco více k přijetí pod křídla OBESSU. Mám také za to, že jsme si během akce mohli s předsednictvem konečně spoustu věcí sesumarizovat a říct si, které věci budou pro ČSU stěžejní.“ Popisuje své pocity 2. místopředseda a koordinátor tohoto study visitu Robert Květoň.

Pro Českou středoškolskou unii byla tato akce specifická také tím, že pozvánku dostal také předseda partnerské organizace Centrum pro studium diplomacie a politiky Tomáš Ryza. “Rád bych tímto poděkoval vedení ČSU za možnost zúčastnit se víkendového setkání se zástupci OBESSU. Byl to pro mne zajímavý pohled na posun v organizaci středoškolských studentů za posledních 5 let. Jako hlavní přínos vnímám to, že studenti jsou schopni zorganizovat akci podobného typu bez výrazného přispění jejích školy. Do budoucna přeji jen akce stejně tak úspěšné, jako bylo toto setkání.”

Česká středoškolská unie hodlá mezinárodní partnerství i nadále rozšiřovat. V půlce srpna se zástupce z řad předsednictva zúčastní Valného shromáždění OBESSU, kde se bude mimo jiné hlasovat o dvouročním plánu aktivit této mezinárodní organizace. V prosinci čeká představitele ČSU konference v Litvě s názvem „Right to representation“.

Konference Education in Crisis

By Články, rozhovory

Řím, Itálie – Ve dnech 4. 6. až 11. 6. proběhla v Římě mezinárodní konference pořádaná organizací The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Díky našemu statusu pozorovatelské organizace jsme se této velice zajímavé konference mohli také zúčastnit. Tématem tohoto setkání byly dopady finanční krize na vzdělávání v celé Evropě.

„Musím přiznat, že tato konference posunula celou Českou středoškolskou unii hodně kupředu. Získali jsme plno cenných kontaktů napříč Evropou a upevnili svou pozici v samotné organizaci OBESSU.“ říká II. místopředseda Robert Květoň, jakožto účastník meetingu v Římě.

Jednání přes den byla velmi plodná a celému plénu se podařilo najít konsenzus ve stanovisku, které kroky by měla Evropská unie podniknout ke snížení dopadu finanční krize na evropské vzdělávání. Celý tento dokument ještě projde připomínkováním a v srpnu na valném shromáždění OBESSU bude tento dokument podstoupen ke schválení.

Konference Education in Crisis se zúčastnilo přes čtyřicet účastníků z bezmála dvaceti zemí Evropy. „Spolupráci s mezinárodní organizaci OBESSU chystáme nadále posilovat, na začátek července chystáme akci Study visit zastřešený právě OBESSU. Jsem rád, že právě toto partnerství nám dává možnost být vidět i na mezinárodním poli a šířit své myšlenky po celé Evropě.“  dodává Robert Květoň.