Konference Education in Crisis

Řím, Itálie – Ve dnech 4. 6. až 11. 6. proběhla v Římě mezinárodní konference pořádaná organizací The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Díky našemu statusu pozorovatelské organizace jsme se této velice zajímavé konference mohli také zúčastnit. Tématem tohoto setkání byly dopady finanční krize na vzdělávání v celé Evropě.

„Musím přiznat, že tato konference posunula celou Českou středoškolskou unii hodně kupředu. Získali jsme plno cenných kontaktů napříč Evropou a upevnili svou pozici v samotné organizaci OBESSU.“ říká II. místopředseda Robert Květoň, jakožto účastník meetingu v Římě.

Jednání přes den byla velmi plodná a celému plénu se podařilo najít konsenzus ve stanovisku, které kroky by měla Evropská unie podniknout ke snížení dopadu finanční krize na evropské vzdělávání. Celý tento dokument ještě projde připomínkováním a v srpnu na valném shromáždění OBESSU bude tento dokument podstoupen ke schválení.

Konference Education in Crisis se zúčastnilo přes čtyřicet účastníků z bezmála dvaceti zemí Evropy. „Spolupráci s mezinárodní organizaci OBESSU chystáme nadále posilovat, na začátek července chystáme akci Study visit zastřešený právě OBESSU. Jsem rád, že právě toto partnerství nám dává možnost být vidět i na mezinárodním poli a šířit své myšlenky po celé Evropě.“  dodává Robert Květoň.