Skip to main content

Letošní podzim se nese ve znamení parlamentních voleb, které nás už zanedlouho čekají, což také znamená, že jednotlivé politické strany již vydaly své programy na příští volební období, v nichž se mimo jiné dozvíme i co se pro nás chystá v oblasti školství a vzdělávání. 

Většina programů politických stran se odráží od vládou schváleného dokumentu pro vzdělávací politiku Strategie ČR 2030+, která je rozdělena na 2 strategické cíle:

 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.
 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

K dosažení těchto cílů využívá Strategie 2030+ 5 strategických linií:

 1. Proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání
 2. Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání
 3. Podpora pedagogických pracovníků
 4. Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce
 5. Zvýšení financování a zajištění jeho stability

Celou Strategii 2030+ najdeš ZDE

Jednotlivé strany a koalice nezapomínaly na školství ani ve svých programech. 

Koalice SPOLU ve svém programu představila tyto hlavní cíle ve vzdělání:

 • Reformujeme rámcové vzdělávací programy.
 • Budeme se soustředit na rozvoj gramotností a klíčových kompetencí. 
 • Posílíme výuku dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus.

Celou analýzu najdeš ZDE

Koalice PirSTAN má za cíle ve vzdělání následující body:

 • Zajistíme, aby škola naučila každého žáka minimálně to, co bude určitě potřebovat: rozumět běžným textům, srozumitelně a přesvědčivě mluvit a psát. Dále znát obvyklé a užitečné vědomosti i v dalších předmětech, umět se správně rozhodovat, kriticky hodnotit informace, řešit praktické problémy. 
 • Nadto škola nabídne každému žákovi možnost rozvíjet jeho další nadání a zájmy.

Celou analýzu najdeš ZDE

ČSSD se ke školství v programu postavila takto:

 • Kritické myšlení, práce s informacemi, řešení problémů a dovednosti komunikace musí stát na relevantních znalostech. 
 • Prosadíme navýšení počtu hodin tělesné výchovy ze současných dvou na tři hodiny týdně.

Celou analýzu najdeš ZDE

KSČM za své hlavní cíle v oblasti vzdělání považuje: 

 • Vnitřně diferencovanou základní školu s jednotnými osnovami a ročníkovými výstupy.
 • Výchovu dětí a mládeže k vlastenectví i ke zvládání krizových situací.

Celou analýzu najdeš ZDE

SPD ve svém programu uvádí tyto cíle v oblasti školství a vzdělání:

 • Školství obecně musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám. Odmítáme genderismus a novodobý neomarxismus.
 • Ze školství je třeba odstranit vliv neziskových organizací s politickým programem, které zde provádí jednostrannou ideologizaci vzdělávacích programů.

Celou analýzu najdeš ZDE