Skip to main content

Očkování osob starších 16 let probíhá v ČR již od června. Přesto mnoho mladších stále tápe, proč by právě oni měli být očkováni, či kde vůbec nalézt příležitost k očkování. Přinášíme krátké shrnutí, kde na nejčastější dotazy odpovídáme.

Proč bych se měl/a jít očkovat?

 • Díky očkování si lidské tělo vytváří imunitu proti onemocnění COVID-19. Ani po očkování sice nelze stoprocentně zaručit, že se člověk tímto onemocněním, zejména jeho mutacemi, nenakazí, ale očkování zajišťuje, že si člověk projde pouze lehkým či dokonce bezpříznakovým onemocněním.
 • Očkovaní lidé chrání nejen sebe, ale i své blízké, a to zejména ty z rizikových skupin (prarodiče, lidé trpící závažným chronickým onemocněním), jelikož se u nich snižuje riziko nakažení a přenosu onemocnění na své okolí.
 • Očkování je jedinou cestou, jak se může naše společnost vrátit zpět k běžnému životu včetně prezenční výuky na školách. I mnoho mimoškolních aktivit se bez návratu k normálu nikdy plně nevrátí.

Jak se přihlásím k očkování?

 1. Zaregistruji se na webu crs.uzis.cz, kde si budu moci zvolit očkovací místo, které mi bude svou polohou a lhůtou, jak dlouho budu čekat na termín očkování, nejvíce vyhovovat. Až se na daném očkovacím místě uvolní místo, přijde mi upozornění s informací, že si mohu vybrat termín první dávky očkování.
 2. Navštívím jedno z očkovacích míst bez registrace, kde vyplním veškeré potřebné údaje a ihned dostanu vakcínu.
 3. Pokud možnost očkování nabízí můj praktický lékař, mohu se nechat naočkovat u něj. Pokud nevím, zda tuto možnost můj praktický lékař nabízí, podívám se na jeho webové stránky nebo mu zatefonuji.

Kdo se může nechat naočkovat?

 • Každý občan ČR starší 12 let, pokud nehrozí, že by očkování mohlo dlouhodoběji zhoršit jeho zdravotní stav.
 • V ČR se mohou nechat naočkovat také cizí státní příslušníci, v určitých případech si však musí očkování uhradit sami.

Dezinformace a mýty o očkování

 • Očkování proti onemocnění COVID-19 je pro společnost opravdu důležitým tématem, proto o něm lze nalézt informace na mnoha různých místech, ty však bohužel nemusí být vždy pravdivé. Jak tedy mít jistotu, že jsou informace, které přijímáš, pravdivé skutečně jsou?
 1. Vyhledávej informace pouze na stránkách zřízených Ministerstvem zdravotnictví, které se týkají onemocnění COVID-19 či přímo očkování.
 2. Čerpej zprávy z ověřených médií, a i když danému médiu důvěřuješ, vždy je srovnej i s jinými zdroji, abys měl/a jistotu, že jsou pravdivé.

Jak souvisí nerovnosti s očkováním?

 • Děti a dospívající pocházející z vyloučených lokalit a rodin s nižšími příjmy mají často nedostatečný přístup k informacím o očkování, a proto jsou náchylnější k důvěře v dezinformace. Pokud i přesto mají zájem o očkování, často mohou mít problém se k očkování zaregistrovat či se dostavit na dané očkovací místo. Proto se do odlehlejších lokalit vydávají mobilní očkovací týmy, které místní zájemce očkují.