Skip to main content

Vážení delegáti,

jak jistě víte, po více než sedmi měsících distanční výuky (s výjimkou jediného týdne v prosinci) se v pondělí 24. května studenti středních škol vrátili do lavic. Ačkoliv velkou část z nás ukončení online vyučování do značné míry těší, s opětovným přechodem do školního prostředí se pochopitelně nese nejistota a řada podstatných obav. 

Návrat do lavic s velkou pravděpodobností v následujících týdnech nebude pro značný podíl studentů procházkou růžovou zahradou a dá se očekávat, že bude zbytek školního roku pro mnohé představovat velmi stresující období. Dobrou zprávou je, že se velké části (ne-li přímo většině) obav dá bránit a také je aktivně řešit – a právě studentské samosprávy mohou hrát ve zlepšení atmosféry a podmínek návratu do škol obrovskou roli. Pojďme si krátce projít několik způsobů, jak můžete svým spolužákům do konce roku pomoci.

 

Zmapujte situaci na vaší škole

 • Čím dříve s vašimi snahami o zpříjemnění návratu do lavic začnete, tím lépe
 • Dá se očekávat, že se na každé škole budou studenti v některých ohledech potýkat s odlišnými problémy, které budou vyžadovat specifická řešení
 • Před tím, než začnete podnikat výraznější kroky, pokuste se zjistit, jaké obavy a problémy tíží právě vaše spolužáky
 • Vytvořte alespoň základní průzkum ve kterém budou studenti moci představit překážky, kterým v obnovené prezenční výuce čelí
  • Průzkum může proběhnout formou dotazníku, ankety na sociálních sítích, či jinými způsoby
 • Získané podněty vám pomohou hned v několika směrech:
  • Ukáží vám konkrétní problémy, se kterými se prezenční vyučování na vaší škole potýká
  • Budete moci přijít s specifičtějšími řešeními a vašim spolužákům pomůžete účinněji
  • Výsledky průzkumu mohou sloužit jako podklad pro vaše argumenty při komunikaci a práci s vedením školy
 • Tato práce by pak nemusí končit jen průzkumem – je dost možné, že na některé překážky studenti narazí až postupem času
 • Pokud budete vašim spolužákům naslouchat pravidelně, dostanete šanci zlepšovat adaptaci na prezenční výuku i z dlouhodobého hlediska

Zaměřte se na duševní zdraví

 • Jedna z věcí, které by se v této době měla věnovat zvláštní pozornost, je duševní pohoda studentů
 • Psychické zdraví mnohých je a bude změnou výuky a s ní spojeným stresem pod obrovským tlakem
 • Pokuste se šířit osvětu o tom, jak pečovat o své duševní zdraví
 • Informujte spolužáky o způsobech, jak mohou vyhledat odbornou pomoc
 • Jako vhodný podklad můžete použít naši nedávnou kampaň o duševním zdraví

Snažte se navázat kontakt pro společný postup s vedením školy

 • Přestože mají studentské samosprávy velký potenciál pomoci studentům, vedení školy přeci jen drží v rukou mnohem větší pravomoce 
 • Pokuste se s vedením navázat dialog a nastolit diskusi o formě vyučování v následujících týdnech
 • Reprezentujte problémy studentů (o kterých jste získali přehled ze zmíněného průzkumu)
 • Snažte se o to, aby forma vyučování zohledňovala psychickou pohodu studentů
  • Lze toho dosáhnout například navýšením třídnických hodin, které se budou duševním zdravím žáků zaobírat
  • V tomto ohledu můžete brát výbornou inspiraci v zahraničí
  • Některé školy v Anglii například vyhrazují celý den v týdnu, který je intenzivněji zaměřený právě na duševní zdraví

Apelujte na učitele

 • O problematice návratu do lavic nemusíte komunikovat pouze s vedením školy
 • Zkuste vaše apely směřovat na samotné učitele
 • Snažte se je seznámit se složitou situací studentů
 • Pokuste se je přesvědčit k tomu, aby:
  • Předčasně uzavřeli známky
  • Neznámkovali na základě testů a ústních zkoušení a používali formativní hodnocení
  • Úkoly rovnoměrně rozprostřeli do konce roku
  • Dali studentům možnost opravit si známky z distanční výuky
 • Navrhněte jim, aby v následujících týdnech věnovali více času stmelování třídních kolektivů a opakování učiva z online vyučování

Pokračujte ve vaší skvělé práci

 • Snažte se i nadále zpříjemňovat pro vaše spolužáky školní prostředí
 • Pokuste se o to, aby návrat do lavic nepředstavoval jen stres a učení
 • Buďte kreativní, vymýšlejte nové akce a události – nejlépe takové, které vašim spolužákům přinesou únik ze školní reality
 • Snažte se změnit jen tolik, kolik zvládnete – vzhledem ke komplikovanosti situace se počítá každý malý úspěch

Přejeme vám, abyste návrat do školy zvládli co nejhladčeji a nejjednodušeji. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv případnými potřebami, nejasnostmi, otázkami či problémy, na které narazíte. Držíme vám palce!

Tým České středoškolské unie 💙