Skip to main content

Politika je součástí našeho každodenního života. A jaké je lepší místo pro seznámení se s politikou, než škola? A který předmět je pro toto téma lepší, než právě občanská nauka?

Bohužel realita je taková, že dnešní studenti, mladí lidé a prvovoliči, často nemají o politice a volbách téměř žádné ponětí. Ve škole se toto téma stále velice zanedbává. Učitelé se tomuto tématu věnují pouze velice krátce, nebo vůbec. To ale není dobře. Žijeme v demokratické zemi a volby jsou skutečným svátkem demokracie. Proto je třeba, aby na tento významný den byl mladý prvovolič připraven slavit. Jenže, jak může slavit, když neví, jak se volí, co se volí, k čemu je jeho hlas dobrý a koho si vlastně vybrat, když doteď o politice slyšel jen samá negativa a hanu?


Od toho by tu měl být schopný a objektivní učitel občanské nauky, který studenta připraví ne jen na tento významný svátek, ale i na život v demokratické zemi, kde bychom si měli neustále všímat, být na pozoru a zodpovědně dohlížet na ty, jimž svěříme moc.


Je tedy třeba, aby učitel studentům ukázal, že politika není jenom nuda a špína, ale vysvětlil jim, jak je důležité se o politiku zajímat a nebát se být její součástí. Měl by studenty seznámit s hierarchií politiky – kdo je prezident, kdo je premiér, jaké mají pravomoci a postavení. Vědět, jaká máme ministerstva a jaké jsou jejich funkce. Co je vláda, co je opozice. Co je parlament a senát, kolik je poslanců, kolik senátorů a jak často se mění, také aby studenti pochopili smysl jednotlivých krajských, parlamentních, prezidentských a dalších voleb. Jaký vliv může mít výsledek daných voleb na ně i naši zemi. A především, aby se studenti dokázali zorientovat v dnešních politických stranách nebo hnutích a mohli se mezi nimi svobodně a objektivně rozhodnout, která z nich je jim nejbližší a nejsympatičtější.


Je ovšem také důležité, aby studenti ne jen politiku pochopili, ale aby se o ni i sami aktivně zajímali. Proto je skvělé, když učitel například upřednostní před klasickým výkladem diskusi studentů na dané téma. Výborné jsou také studentské volby na školách, což je každoroční průzkum, v rámci nějž si studenti mohou ve škole vyzkoušet „nanečisto volit“, přičemž skutečně dostanou volební lístky a jdou je vhodit do urny, podobně jako u skutečných voleb. Studenti si u těchto voleb potřebují zjistit, co jsou dané politické strany, hnutí a kandidáti zač, čímž do politiky a současného politického spektra pronikají ještě více.

 

Jakub Ludvík, bývalý člen týmu České středoškolské unie