Skip to main content
Tag

republikový sněm

XXII. republikový sněm

By Republikový sněm

Tento víkend, 2. a 3. prosince, se v Praze uskutečnil již XXII. republikový sněm České středoškolské unie (ČSU). Ústředním tématem byla role mladých lidí ve společnosti a politice. 

V sobotu začal program o něco později, kvůli špatnému počasí, které zdrželo mnohé účastníky po cestě do Prahy. Po úvodním slovu nastalo představení aktivit ČSU, které se udály od posledního republikového sněmu. Programu byla i účastna slovenská delegace, která představila aktuální situaci studentských parlamentů, a také momentální situaci okolo vytváření obdobné organizace, jako ČSU a Parlamentu dětí a mládeže České republiky (PDM ČR), na Slovensku.

Jedním z důležitých sobotních témat byla fúze ČSU a PDM ČR, která by měla být dokončeno v příštím kalendářním roce. 

Po krátké přestávce následovala přednáška, Historie studentského hnutí, po níž následovala debata s hosty o úloze mladých lidí ve společnosti a politice. Nevyhnuli jsme se, ani tématu voleb od šestnácti. 

V neděli dopoledne byla hlavním tématem participace mladých lidí v politice a aktuální stav ve školství. Na toto téma proběhla i panelová diskuse s hosty. Po skončení diskuse proběhla evaluace a ukončení akce.  

Reportáž z V. republikového sněmu a Debaty o maturitách

By Aktuality

Uplynulo další čtvrtletí a Česká středoškolská unie má za sebou již V. republikový sněm, který se uskutečnil 24. 4. 2015 v příjemném středoškolském prostředí auly Gymnázia Jana Nerudy. Celodenní interaktivní program započala plodná dopolední skupinová práce na ideovém manifestu, který bude redefinovat postoje ČSU z minulého sněmu a bude v nejbližší době představen široké veřejnosti. Následovalo neméně důležité schvalování nových stanov, v nichž byla hlavně zlepšena úprav delegovaných členů. Číst více

Česká středoškolská unie v roce 2014

By Aktuality
Jsme tu pro vás už jeden a půl roku. Za tu dobu jsme zorganizovali Ne dabingu, Vzorovou samosprávu, čtyři republikové sněmy a dvě debaty. Mimo to se účastníme několika kulatých stolů a jsme již součástí OBESSU sdružení středoškolských unií po celé Evropě!

Kromě toho, že prosazujeme na setkáních s politiky naše názory, se však staráme i o fungování Unie jako neziskovky. Za uplynulý rok tedy vřele děkujeme všem našim partnerům a hlavně členům, bez vás by to nešlo. Číst více

V listopadu proběhl 4. republikový sněm

By Aktuality

Dne 28. 11. 2014 se v pražském centru současného umění DOX konal již IV. republikový sněm České středoškolské unie, tentokrát s atypickým programem.

Na dopolední část programu přijali naše pozvání 4 hosté, zabývající se vzděláváním, se kterými jsme diskutovali např. o postavení společenských věd ve výuce, přeplněnosti gymnázií nebo připravovaných maturitách z matematiky. Celá diskuze byla protkána zajímavými názory i otázkami ze strany publika.

Po polední pauze začal sněm samotný, který odstartovali členové předsednictva s prezentacemi současných projektů a činností České středoškolské unie.

Následovala rovněž zajímavá interaktivní část programu, při které se středoškoláci rozdělili do skupin a společně diskutovali nad body připravovaného ideového manifestu, kterou zakončili následnou prezentací a diskuzí.

Vzhledem ke složení mandátu 4 členů předsednictva celý den završila doplňující volba nových kandidátů na jejich pozice. Vedení unie získalo nové posily – jmenovitě Simonu Zajíčkovou, Konstantina Sulimenka a Jakuba Huňku na pozice členů předsednictva a Štěpána Kmenta, který se z pozice člena předsednictva ujal postu 2. místopředsedy.

Celý sněm provázela příjemná atmosféra a především dopolední část se těšila velkému zájmu studentů.

Zveme vás na 4. schůzi republikového sněmu a panelovou diskuzi o vzdělávání!

By Aktuality

V Praze se 28. listopadu v Centru současného umění DOX uskuteční 4. schůze republikového sněmu. Potkejte se s aktivními středoškoláky a objevte, co vám nabízí Česká středoškolská unie! Budeme diskutovat, vytvářet a sdílet názory. Součástí sněmu bude i panelová diskuze o vzdělávání.

Srdečně zveme nejen členy České středoškolské unie, ale i všechny středoškoláky, odbornou a laickou veřejnost. Přečtěte si program a neváhejte přijít, zúčastní se mnoho zajímavých hostů – namátkou Ondřej Šteffl, Václav Klaus ml. či Jiří Zlatuška!
Číst více

Republikový sněm: Česká středoškolská unie má nové vedení

By Aktuality, Tiskové zprávy

Čeští středoškoláci se ve dnech 16. a 17. dubna sešli v Praze, kde se konal již třetí republikový sněm České středoškolské unie. Organizace, která vznikla před rokem, sdružuje žáky středních škol ze všech koutů země a snaží se zastřešovat, prosazovat a hájit jejich zájmy.

Sedmičlennému předsednictvu České středoškolské unie končil jednoletý mandát, proto bylo jednou z hlavních priorit dvoudenního sněmu zvolit nové vedení. Předsedou unie se stal dosavadní 1. místopředseda Filip Jelínek z pražského Gymnázia ALTIS. Na sněmu byla také ustavena tříčlenná kontrolní rada.

„Chceme se pravidelně vyjadřovat k otázkám českého školství, jehož podoba je značně neuspokojivá. Nedávno se nám podařilo navázat mezinárodní spolupráci, a rádi bychom se proto inspirovali v zahraničí. Je důležité sledovat nové trendy ve vzdělávání, podporovat mimoškolní aktivity žáků, rozvíjet jejich kritické myšlení, vést je k sebevzdělávání, samostatnosti a aktivnímu občanství.“ shrnul nové priority předseda Filip Jelínek.

Studenti také diskutovali o vzdělávání a dalším směřování unie. Její členové dále pokračují v projektu Ne dabingu: Učme se jinak!, jehož cílem je prosadit zavedení duálního vysílání, které by podpořilo výuku anglického jazyka. Nově odstartovaným projektem je Vzorová samospráva, jež má za cíl podpořit vznik a fungování žákovských samospráv.

Na sněmu vládla pozitivní atmosféra a jeho účastníci projevili zájem zapojovat se do probíhajících i budoucích aktivit České středoškolské unie i nadále. „Se sněmem jsem velmi spokojen, zazněla zde spousta podnětných návrhů a v účastnících jsem viděl touhu a energii něco změnit,“ komentuje sněm nově zvolený člen předsednictva Daniel Netrval.

Na akci promluvila i poslankyně Nina Nováková, členka sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Poslankyně vyjádřila podporu dosavadním aktivitám unie a zájem pokračovat v kulatých stolech mezi studenty, politiky a úředníky zabývajícími se vzděláváním. Součástí sněmu byla také prezentace partnerů jako například Český model amerického kongresu či studentský projekt ProStředoškoláky.cz.

Fotogalerii ze sněmu nalezenete ZDE.

První rok za námi. Co se událo a co dál? To je 3. schůze republikového sněmu

By Aktuality

Kdo by to byl řekl, Česká středoškolská unie funguje už jeden rok. A to je důvod k uspořádání 3. schůze republikového sněmu, který se koná 16. a 17. dubna v Americkém centru, Praha.

Kromě bilancování uplynulého roku se bude volit nové předsednictvo, jelikož tomu současnému, zvolenému 19. dubna 2013, končí funkční období; rovněž se poprvé budou volit členové Kontrolní rady (kontrolní a rozhodčí orgán spolku).

Sněmu se zúčastní i zástupce Amerického centra, Českého modelu amerického kongresu, zástupce projektu Pro středoškoláky, zástupce projektu Emise a paní poslankyně Nina Nováková. Věříme, že svou účast potvrdí i další.

Čeká vás také diskuse nad zajímavými tématy a neformální program pro odreagování.

Více organizačních informací najdete v rozeslaném info mailu, fb události a fb skupině pro členy ČSU.

Přijďte, těšíme se na vás 🙂

Česká středoškolská unie po sněmu

By Aktuality

Česká středoškolská unie má nové předsednictvo a plán činnosti. Na ustavujícím republikovém sněmu, který se konal 19. dubna v Praze, byli do vedení organizace zvoleni Jan Papajanovský, Filip Jelínek, Aleš Pitín, Mikuláš Halás, Robert Květoň, Sebastian Schupke a Marek Szeles.

„Vzdělání má sloužit zájmům studentů. Chceme tedy vytvořit systém, v rámci kterého bude možné dnes i v budoucnosti efektivně reprezentovat a umožnit studentům se zapojit do rozhodování. Nikoliv pouze protestně, aktivisticky a místně, ale skrze dlouhodobou a celostátně koordinovanou práci,“ popisuje cíle nového vedení předseda Papajanovský.

Hlavní cíle sdružení dále upřesňuje Filip Jelínek, I. místopředseda: “Chceme vytvořit stálou spolupracující platformu mezi představiteli studentských samospráv na středních školách. Hodláme také navázat dialog s kraji, ministerstvem či příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu. Všechny tyto dílčí kroky by měly vést k posílení občanské angažovanosti žáků středních škol.”

Na přelom června a května ČSU chystá konferenci, na které vystoupí přední představitelé dnešního školství. Studenti s nimi povedou debaty ohledně otázek státních maturit a vzdělávání obecně. Vedení sdružení se na nich také chce zabývat otázkou regionálního školství.

I po sněmu stále probíhá nábor nových členů se zájmem zapojit se na regionální či celostátní úrovni. Středoškolským studentům se skrze ČSU nabízí jedinečná možnost zapojit se aktivně do veřejného života a ovlivnit svou budoucnost.