Skip to main content

Tento víkend, 2. a 3. prosince, se v Praze uskutečnil již XXII. republikový sněm České středoškolské unie (ČSU). Ústředním tématem byla role mladých lidí ve společnosti a politice. 

V sobotu začal program o něco později, kvůli špatnému počasí, které zdrželo mnohé účastníky po cestě do Prahy. Po úvodním slovu nastalo představení aktivit ČSU, které se udály od posledního republikového sněmu. Programu byla i účastna slovenská delegace, která představila aktuální situaci studentských parlamentů, a také momentální situaci okolo vytváření obdobné organizace, jako ČSU a Parlamentu dětí a mládeže České republiky (PDM ČR), na Slovensku.

Jedním z důležitých sobotních témat byla fúze ČSU a PDM ČR, která by měla být dokončeno v příštím kalendářním roce. 

Po krátké přestávce následovala přednáška, Historie studentského hnutí, po níž následovala debata s hosty o úloze mladých lidí ve společnosti a politice. Nevyhnuli jsme se, ani tématu voleb od šestnácti. 

V neděli dopoledne byla hlavním tématem participace mladých lidí v politice a aktuální stav ve školství. Na toto téma proběhla i panelová diskuse s hosty. Po skončení diskuse proběhla evaluace a ukončení akce.