Skip to main content
All Posts By

Radek Šos

3. call studentských samospráv

By Aktuality

Toto pondělí, 22. leda se konal již 3. call studentských samospráv. Po představení programu nastal jeho první bod, a to oznámení některých novinek v ČSU. Jedna z předaných informací byla i informace o blížícímu se termínu spuštění discordu, kteréžto by mělo pomoci zlepšit komunikaci mezi delegáty, členy a předsednictvem. Měl by sloužit jak k oficiální, tak i neoficiální komunikaci. K dalším patřily nové brožury, měsíční newsletteru a nábor lidí na nové funkce. 

Na callu se také, jako vždy, vyměňovaly vzájemné zkušenosti mezi jednotlivými samosprávami. Sdílely se i úspěšné akce, které se samosprávám podařilo uspořádat. Například charitativní pekárna, jejíž výtěžek se daroval na dobročinné účely, nebo uspořádání debaty ohledně, ve společnosti rezonujícího tématu, LGBT+. Proběhla i diskuse na téma provozování samosprávy ve škole s konzervativním vedením, co se týče studentských aktivit. Tuto diskusi pomohl nastartovat svým příběhem host Jiří Sejkora, který se na závěr připojil a podělil se o svoji zkušenost v tomto prostředí a některé typy, které by mohly pomoci samosprávám v obdobné situaci. 

Část callu byla i věnovaná tomu, jaká je dobrá struktura studentského parlamentu v sekundárního stupně formálního vzdělávání. Hovořilo se i o funkci dozorčích rad a koordinátorů.

XXII. republikový sněm

By Republikový sněm

Tento víkend, 2. a 3. prosince, se v Praze uskutečnil již XXII. republikový sněm České středoškolské unie (ČSU). Ústředním tématem byla role mladých lidí ve společnosti a politice. 

V sobotu začal program o něco později, kvůli špatnému počasí, které zdrželo mnohé účastníky po cestě do Prahy. Po úvodním slovu nastalo představení aktivit ČSU, které se udály od posledního republikového sněmu. Programu byla i účastna slovenská delegace, která představila aktuální situaci studentských parlamentů, a také momentální situaci okolo vytváření obdobné organizace, jako ČSU a Parlamentu dětí a mládeže České republiky (PDM ČR), na Slovensku.

Jedním z důležitých sobotních témat byla fúze ČSU a PDM ČR, která by měla být dokončeno v příštím kalendářním roce. 

Po krátké přestávce následovala přednáška, Historie studentského hnutí, po níž následovala debata s hosty o úloze mladých lidí ve společnosti a politice. Nevyhnuli jsme se, ani tématu voleb od šestnácti. 

V neděli dopoledne byla hlavním tématem participace mladých lidí v politice a aktuální stav ve školství. Na toto téma proběhla i panelová diskuse s hosty. Po skončení diskuse proběhla evaluace a ukončení akce.