Skip to main content

Česká středoškolská unie má nové předsednictvo a plán činnosti. Na ustavujícím republikovém sněmu, který se konal 19. dubna v Praze, byli do vedení organizace zvoleni Jan Papajanovský, Filip Jelínek, Aleš Pitín, Mikuláš Halás, Robert Květoň, Sebastian Schupke a Marek Szeles.

„Vzdělání má sloužit zájmům studentů. Chceme tedy vytvořit systém, v rámci kterého bude možné dnes i v budoucnosti efektivně reprezentovat a umožnit studentům se zapojit do rozhodování. Nikoliv pouze protestně, aktivisticky a místně, ale skrze dlouhodobou a celostátně koordinovanou práci,“ popisuje cíle nového vedení předseda Papajanovský.

Hlavní cíle sdružení dále upřesňuje Filip Jelínek, I. místopředseda: “Chceme vytvořit stálou spolupracující platformu mezi představiteli studentských samospráv na středních školách. Hodláme také navázat dialog s kraji, ministerstvem či příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu. Všechny tyto dílčí kroky by měly vést k posílení občanské angažovanosti žáků středních škol.”

Na přelom června a května ČSU chystá konferenci, na které vystoupí přední představitelé dnešního školství. Studenti s nimi povedou debaty ohledně otázek státních maturit a vzdělávání obecně. Vedení sdružení se na nich také chce zabývat otázkou regionálního školství.

I po sněmu stále probíhá nábor nových členů se zájmem zapojit se na regionální či celostátní úrovni. Středoškolským studentům se skrze ČSU nabízí jedinečná možnost zapojit se aktivně do veřejného života a ovlivnit svou budoucnost.