Skip to main content

Zástupci České středoškolské unie, z. s., se minulý víkend zúčastnili interního pracovního setkání kampaně Česko mluví o vzdělávání společnosti EDUin. Workshop probíhal v příjemném prostředí Akademie Libchavy a sjelo se zde přes čtyřicet odborníku z různých oblastí formálního i neformálního vzdělávání.

„Je nesmírně důležité, aby se zde rozproudila celospolečenská debata o tom, kam má směřovat české školství. Na workshopu jsme akcentovali problematiku žákovských samospráv a nutnost dialogu nejen mezi rodiči a odborníky, ale také se samotnými žáky a studenty. Jde ostatně o první takovou akci, na níž byli přizváni zástupci ČSU,“ podotýká 1. místopředseda Filip Jelínek.

Účastníci workshopu diskutovali nad fundamentálními otázkami českého školství, jež vyvstaly v průběhu šestiměsíční kampaně Česko mluví o vzdělávání. Výsledky intenzivních debat budou reflektovány v závěrečných výstupech, které budou představeny MŠMT a parlamentním výborům.

„Jsem moc rád, že jsme byli přizváni právě na tento seminář. Věřím, že právě tento víkend byly učiněny kroky k lepšímu vzdělávání všech žáků a studentů v České republice. Mám obrovskou radost a bylo mi ctí, spolupracovat s tolika odborníky v poněkud neformální atmosféře,“ popisuje dění člen předsednictva Robert Květoň.