Skip to main content
Tag

EDUin

Zveme vás na 4. schůzi republikového sněmu a panelovou diskuzi o vzdělávání!

By Aktuality

V Praze se 28. listopadu v Centru současného umění DOX uskuteční 4. schůze republikového sněmu. Potkejte se s aktivními středoškoláky a objevte, co vám nabízí Česká středoškolská unie! Budeme diskutovat, vytvářet a sdílet názory. Součástí sněmu bude i panelová diskuze o vzdělávání.

Srdečně zveme nejen členy České středoškolské unie, ale i všechny středoškoláky, odbornou a laickou veřejnost. Přečtěte si program a neváhejte přijít, zúčastní se mnoho zajímavých hostů – namátkou Ondřej Šteffl, Václav Klaus ml. či Jiří Zlatuška!
Číst více

Zástupci ČSU na workshopu s EDUin

By Aktuality

Zástupci České středoškolské unie, z. s., se minulý víkend zúčastnili interního pracovního setkání kampaně Česko mluví o vzdělávání společnosti EDUin. Workshop probíhal v příjemném prostředí Akademie Libchavy a sjelo se zde přes čtyřicet odborníku z různých oblastí formálního i neformálního vzdělávání.

„Je nesmírně důležité, aby se zde rozproudila celospolečenská debata o tom, kam má směřovat české školství. Na workshopu jsme akcentovali problematiku žákovských samospráv a nutnost dialogu nejen mezi rodiči a odborníky, ale také se samotnými žáky a studenty. Jde ostatně o první takovou akci, na níž byli přizváni zástupci ČSU,“ podotýká 1. místopředseda Filip Jelínek.

Účastníci workshopu diskutovali nad fundamentálními otázkami českého školství, jež vyvstaly v průběhu šestiměsíční kampaně Česko mluví o vzdělávání. Výsledky intenzivních debat budou reflektovány v závěrečných výstupech, které budou představeny MŠMT a parlamentním výborům.

„Jsem moc rád, že jsme byli přizváni právě na tento seminář. Věřím, že právě tento víkend byly učiněny kroky k lepšímu vzdělávání všech žáků a studentů v České republice. Mám obrovskou radost a bylo mi ctí, spolupracovat s tolika odborníky v poněkud neformální atmosféře,“ popisuje dění člen předsednictva Robert Květoň.