Skip to main content

V Praze se 28. listopadu v Centru současného umění DOX uskuteční 4. schůze republikového sněmu. Potkejte se s aktivními středoškoláky a objevte, co vám nabízí Česká středoškolská unie! Budeme diskutovat, vytvářet a sdílet názory. Součástí sněmu bude i panelová diskuze o vzdělávání.

Srdečně zveme nejen členy České středoškolské unie, ale i všechny středoškoláky, odbornou a laickou veřejnost. Přečtěte si program a neváhejte přijít, zúčastní se mnoho zajímavých hostů – namátkou Ondřej Šteffl, Václav Klaus ml. či Jiří Zlatuška!

Program

Pro bližší podrobnosti rozklikněte.

10:30 - 10:50 Prezence účastníků

Dorazte prosím s dostatečným předstihem. Prostory budou otevřeny od 10:30. 

11:00 - 11:15 Zahájení

Zahájení sněmu, představení hostů, partnerů a programu.

11:15 - 13:15 Panelová diskuze

Panelová diskuze a následná debata mezi účastníky a panelisty.

Hosté:

Bob Kartous (vedoucí komunikace EDUin)
Václav Klaus ml. (bývalý ředitel gymnázia PORG)
Josef Rydlo (ved. odd. středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT)
Ondřej Šteffl (ředitel scio.cz)
Jiří Zlatuška (předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR)

Diskuze se zaměří na tato témata:

– Funguje na školách 25 let po listopadu 89 občanské vzdělávání? Jaké má být jeho postavení ve výuce?

– Jak by měla vypadat maturitní zkouška – jaká je vize ministerstva a co si myslí jeho odpůrci?

– Máme skutečně příliš mnoho gymnazistů a maturantů? Měli bychom podporovat odborné, nebo raději všeobecné vzdělávání? Do jaké míry má trh práce určovat podobu vzdělávací soustavy?

13:15 - 14:00 Přestávka

Obědová pauza. Na místě bude k dispozici drobné občerstvení.

14:00 - 15:00 Fungování spolku

Zpráva předsednictva a kontrolní rady o dosavadní činnosti ČSU – o projektech (Ne dabingu: Učme se jinak, Vzorová samospráva), aktivitách v OBESSU a vnitřním fungováním. Následná diskuze a interpelace předsednictva.

15:10 - 15:40 Přednáška o problémech středního školství

Přednáška experta na vzdělávací politiku doc. Jaroslava Kalouse z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze o problémech českého středního školství.

15:50 - 17:20 Práce na manifestu

Práce na dokumentu – manifestu -, v němž členové ČSU jasně formulují své vize a priority stran vzdělávání a vzdělávací politiky. Manifest bude sloužit jako závazná názorová základna pro jednání orgánů spolku.

Práce bude probíhat v menších skupinkách a následně na plénu, a to za přítomnosti doc. Jaroslava Kalouse. Cílem bude nalézt konsenzus na základních otázkách ideového směřování spolku a na postojích vůči aktuálním problémům.

17:30 - 18:30 Doplňující volba do předsednictva

Doplňující volba 2. místopředsedy a dvou členů předsednictva spolku. Každý z kandidátů bude mít 5 minut na představení sebe sama a své vize fungování ČSU a 5 minut bude zodpovídat na otázky z pléna.

Zvolen může být kterýkoli člen České středoškolské unie. Volit mohou pouze členové s platným potvrzením o delegaci. Informace o tom, jak jej získat lze nalézt ZDE.

18:30 - 18:40 Závěr

Rekapitulace a závěr.

Pozdější příchod i odchod je možný. Pokud se nemůžete zúčastnit celého programu, dejte nám to prosím vědět do poznámky v registračním formuláři.

Registrace

Akce je veřejně přístupná – není jen pro členy České středoškolské unie. Pro vstup na sněm je však nezbytná včasná registrace.

(registrace byla uzavřena)

Facebooková událost

Ke stažení