V Praze se 28. listopadu v Centru současného umění DOX uskuteční 4. schůze republikového sněmu. Potkejte se s aktivními středoškoláky a objevte, co vám nabízí Česká středoškolská unie! Budeme diskutovat, vytvářet a sdílet názory. Součástí sněmu bude i panelová diskuze o vzdělávání.

Srdečně zveme nejen členy České středoškolské unie, ale i všechny středoškoláky, odbornou a laickou veřejnost. Přečtěte si program a neváhejte přijít, zúčastní se mnoho zajímavých hostů – namátkou Ondřej Šteffl, Václav Klaus ml. či Jiří Zlatuška!

Program

Pro bližší podrobnosti rozklikněte.

10:30 - 10:50 Prezence účastníků

Dorazte prosím s dostatečným předstihem. Prostory budou otevřeny od 10:30. 

11:00 - 11:15 Zahájení

Zahájení sněmu, představení hostů, partnerů a programu.

11:15 - 13:15 Panelová diskuze

Panelová diskuze a následná debata mezi účastníky a panelisty.

Hosté:

Bob Kartous (vedoucí komunikace EDUin)
Václav Klaus ml. (bývalý ředitel gymnázia PORG)
Josef Rydlo (ved. odd. středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT)
Ondřej Šteffl (ředitel scio.cz)
Jiří Zlatuška (předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR)

Diskuze se zaměří na tato témata:

– Funguje na školách 25 let po listopadu 89 občanské vzdělávání? Jaké má být jeho postavení ve výuce?

– Jak by měla vypadat maturitní zkouška – jaká je vize ministerstva a co si myslí jeho odpůrci?

– Máme skutečně příliš mnoho gymnazistů a maturantů? Měli bychom podporovat odborné, nebo raději všeobecné vzdělávání? Do jaké míry má trh práce určovat podobu vzdělávací soustavy?

13:15 - 14:00 Přestávka

Obědová pauza. Na místě bude k dispozici drobné občerstvení.

14:00 - 15:00 Fungování spolku

Zpráva předsednictva a kontrolní rady o dosavadní činnosti ČSU – o projektech (Ne dabingu: Učme se jinak, Vzorová samospráva), aktivitách v OBESSU a vnitřním fungováním. Následná diskuze a interpelace předsednictva.

15:10 - 15:40 Přednáška o problémech středního školství

Přednáška experta na vzdělávací politiku doc. Jaroslava Kalouse z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze o problémech českého středního školství.

15:50 - 17:20 Práce na manifestu

Práce na dokumentu – manifestu -, v němž členové ČSU jasně formulují své vize a priority stran vzdělávání a vzdělávací politiky. Manifest bude sloužit jako závazná názorová základna pro jednání orgánů spolku.

Práce bude probíhat v menších skupinkách a následně na plénu, a to za přítomnosti doc. Jaroslava Kalouse. Cílem bude nalézt konsenzus na základních otázkách ideového směřování spolku a na postojích vůči aktuálním problémům.

17:30 - 18:30 Doplňující volba do předsednictva

Doplňující volba 2. místopředsedy a dvou členů předsednictva spolku. Každý z kandidátů bude mít 5 minut na představení sebe sama a své vize fungování ČSU a 5 minut bude zodpovídat na otázky z pléna.

Zvolen může být kterýkoli člen České středoškolské unie. Volit mohou pouze členové s platným potvrzením o delegaci. Informace o tom, jak jej získat lze nalézt ZDE.

18:30 - 18:40 Závěr

Rekapitulace a závěr.

Pozdější příchod i odchod je možný. Pokud se nemůžete zúčastnit celého programu, dejte nám to prosím vědět do poznámky v registračním formuláři.

Registrace

Akce je veřejně přístupná – není jen pro členy České středoškolské unie. Pro vstup na sněm je však nezbytná včasná registrace.

(registrace byla uzavřena)

Facebooková událost

Ke stažení

Switch to English

Česká středoškolská unie, z. s.
Plovdivská 3426/9, 143 00 Praha 4
info@stredoskolskaunie.cz

Náš Facebook | Náš Twitter