Skip to main content
All Posts By

Filip Jelínek

člen dozorčí rady České středoškolské unie, z. s.; Forever best předseda ČSU

Česká středoškolská unie dnes oslavila své druhé narozeniny! Za dobu své krátké existence jsme uspořádali hned několik debat, rozjeli dva velké projekty a stále máme velké vize a plány. Víme, kde máme své rezervy, v čem se zlepšovat a kam růst.

Jsme s vámi už dva roky!

Zveme vás na 4. schůzi republikového sněmu a panelovou diskuzi o vzdělávání!

By Aktuality

V Praze se 28. listopadu v Centru současného umění DOX uskuteční 4. schůze republikového sněmu. Potkejte se s aktivními středoškoláky a objevte, co vám nabízí Česká středoškolská unie! Budeme diskutovat, vytvářet a sdílet názory. Součástí sněmu bude i panelová diskuze o vzdělávání.

Srdečně zveme nejen členy České středoškolské unie, ale i všechny středoškoláky, odbornou a laickou veřejnost. Přečtěte si program a neváhejte přijít, zúčastní se mnoho zajímavých hostů – namátkou Ondřej Šteffl, Václav Klaus ml. či Jiří Zlatuška!
Číst více

Co po sněmu? Přihlas se do týmu ČSU!

By Aktuality

Chcete se více zapojit do dění v České středoškolské unii? (Pokud z nějakého důvodu stále nejste členy, staňte se jimi během chvilky zde.) Chcete se podílet na našich projektech? Toužíte po lepší úrovni vzdělávání v českých školách? Neváhejte a připojte se do našeho týmu!

Nedávno proběhla třetí schůze republikového sněmu, zvolilo se nové vedení, proběhly jeho první schůze a nyní přichází pravý čas na větší zapojení vás – aktivních členů. Máme v současnosti rozběhnuté dva projekty a stále přemýšlíme nad novými. Něco takového však není možné bez výpomoci aktivní členské základny.

Náš tým je součástí sekretariátu Unie. Získáte v něm zkušenosti s prací v neziskové organizaci, budete spolupracovat ve skvělém kolektivu a prokážete, že jste ochotní se zapojovat do veřejného dění i nad rámec svých povinností.

„Do sekretariátu ČSU jsem vstoupil hned po jeho vzniku zhruba rok zpátky. Práce v něm mi dala mnoho nových znalostí, zapojila mě do rozmanitých projektů a hlavně obohatila mnoha zkušenostmi, které nyní skvěle využiji v předsednictvu,“ popisuje svoje dojmy z práce v týmu ČSU nově zvolený člen předsednictva Štěpán Kment.

Jak přesně probíhá přihlašování do našeho týmu? V přihlašovacím formuláři si vyberete oblast, ve které byste se rádi angažovali (může jich být i více), a to z nabídky: média a sociální sítě, programování, grafika, propagace na školách, propagace na akcích, administrativa, organizace akcí, projekt Ne dabingu: Učme se jinak, projekt Vzorová samospráva a fundraising. Do přihlašovacího formuláře vložíte svůj motivační dopis, ve kterém zmíníte svou představu o vaší roli v ČSU a pohnutky, jež vás k tomu vedou, a eventuálně i své předchozí relevantní zkušenosti. V každém případě se Vám ozveme s výsledkem, a pokud budete vybráni, dohodneme se s vámi na dalších podrobnostech.

Drtivá většina naší práce probíhá online, a tak se nemusíte obávat cestovních nákladů.

Těšíme se na Vaše přihlášky!

[su_animate type=”fadeInLeft” inline=”yes” delay=”1″] [su_button url=”http://stredoskolskaunie.cz/nabor/” style=”flat” background=”#00a8ff” size=”4″ radius=”0″ icon=”icon: pencil” icon_color=”#f9f9f9″] Přihlašovací formulář [/su_button] [/su_animate]

Čeští středoškoláci na cestě do bruselského OBESSU

By Aktuality, Tiskové zprávy

Česká středoškolská unie se stala kandidátem na plné členství v mezinárodní organizaci The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Jedná se o uskupení středoškolských unií z většiny členských státu Evropské unie. OBESSU se svým sídlem v Bruselu je hlasem všech evropských středoškoláků, stejně tak jako o to usiluje ČSU v České republice.

„Nyní se nacházíme ve stavu kandidátské organizace. Během roku bychom měli být schváleni plnohodnotnými členy, a tedy mít možnost zúčastnit se všech možných akcí pořádaných OBESSU. Zatím vše vypadá tak, že by našemu přijetí nemělo stát nic v cestě. S generálním tajemníkem OBESSU jsem v denním kontaktu a zasazuji se o pro přípravu všech důležitých dokumentů, které poslouží k našemu přijetí,“ popisuje celou situaci 2. místopředseda ČSU Robert Květoň.

OBESSU se snaží rozvíjet diskuzi ohledně vzdělávání středoškoláků v celé EU. Kromě toho také organizuje řadu akcí, letní školu, setkání s představiteli vzdělávacích výboru Evropského parlamentu či schůze s evropskými politiky, prostřednictvím nichž se snaží ovlivňovat středoškolskou výuku.

V červenci tohoto roku by v Římě mělo proběhnout zasedání všech členských spolků OBESSU a mělo by se zde diskutovat o budoucnosti sekundárního vzdělávání v celé Evropské unii. Ani Česká středoškolská unie by neměla na tomto shromáždění a při jednáních chybět!

Středoškoláci píší otevřený dopis České televizi. Všechny pořady chtějí dvoujazyčně, shodli se na tom s herci

By Tiskové zprávy

Středoškoláci sdružení v České středoškolské unii dnes v Praze představili otevřený dopis adresovaný vedení České televize. Žádají zavedení plnohodnotného duálního vysílání u všech pořadů. Jejich snahu podpořila i Herecká asociace sdružující kromě jiného i dabéry.

“Cílem otevřeného dopisu je dokázat České televizi, že u nás lidé o cizí jazyky v televizích zájem mají. ČT může vyslyšet jejich žádosti třeba skrze zavedení plnohodnotného duálního vysílání,” říká Jan Papajanovský, předseda České středoškolské unie. Podpisy pod dopis budou studenti sbírat na svých webových stránkách, o jejich počtu chtějí Českou televizi průběžně informovat.

webové stránky iniciativy
NEDABINGU.STREDOSKOLSKAUNIE.CZ

Zástupci středoškoláků také v pátek 11. 10. jednali o dabingu s Hereckou asociací. Jednání se zúčastnil prezident asociace Jiří Hromada a vedoucí dabingové sekce Zdeněk Hruška. Se studenty se shodli na nutnosti zavedení duálního vysílání.

“Podpora Herecké asociace je pro nás velmi důležitá. Ukazuje se, že i profesionálové z branže, kteří jsou navíc na dabingu existenčně závislí, dokáží uznat nutnost plnohodnotného duálního vysílání. Pokud zde taková shoda panuje, mělo by se jí vysílání přizpůsobit.” dodává Papajanovský.

Podle studentů je v kampani za více angličtiny na obrazovkách nyní na tahu Česká televize. “Kladný vliv titulkování na jazykové znalosti je prokázaný mnoha studiemi a je všeobecně přijímaný. Zavedení duálního vysílání v programu televizních stanic podporují významní akademici či politici. Jednali jsme o něm s ministrem školství, hereckou asociací, společností SCIO a dalšími. Zbývá nám právě Česká televize. Doufáme, že i ta uzná naše argumenty a zváží naše návrhy.” zakončuje Filip Jelínek, 1. místopředseda ČSU.

 

TEXT OTEVŘENÉHO DOPISU

Vážený pane Dvořáku, vážený pane Fridrichu,
prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu Vás žádáme o podporu jazykového vzdělávání všech generací. Každodenní kontakt s cizí řečí je jednou z nejlepších forem jejího efektivního učení. Proto žádáme o zařazení cizojazyčného vysílání s titulky do běžného programu všech kanálů České televize.

Celá řada evropských i světových výzkumů prokázala pozitivní vliv sledování pořadů v originálním znění na úroveň znalosti cizích jazyků. Odborníci sledování seriálů či filmů s titulky jednoznačně doporučují. V programu České televize však cizojazyčné programy buď chybí, nebo jsou označovány jako tituly “pro náročného diváka” aj. Vysílání v angličtině je přitom v řadě evropských zemí zcela běžnou praxí.

Žádáme, aby tedy i Česká televize začala naplňovat svůj kodex, ve kterém se zavazuje být součástí českého vzdělávání, včetně vzdělávání jazykového. Uvědomujeme si, že není možné okamžitě přestat dabing využívat a ani o to neusilujeme. Pokud však chceme jazykově dobře vybavené obyvatelstvo, musíme dát lidem možnost cizí jazyky denně slyšet.

Konkrétně proto navrhujeme:

1. V co nejkratším možném termínu zavést u všech cizojazyčných pořadů plnohodnotné duální vysílání (původní i česky dabované znění, mezi kterými lze jednoduše přepínat), přičemž výchozí jazykovou stopou by měla být čeština. Tento krok by měl být doprovázen informační kampaní, ve které budou zdůrazněny klady sledování televize v cizím jazyce.

2. Co nejdříve začít vysílat vybrané cizojazyčné pořady v hlavním vysílacím čase v originálním znění. Jedině tak zjistíme skutečnou, nikoliv domnělou, reakci publika na nedabované vysílání.
V dnešním propojeném světě je dokonalá znalost alespoň jednoho cizího jazyka nutností. Televize mají jedinečnou možnost k naplnění této nutnosti přispět – prosíme, využijte ji.

Děkujeme.

Přípravy na předvolební debatu vrcholí

By Aktuality

Česká středoškolská unie pořádá v pátek 18. října 2013 od 18 hodin předvolební debatu BUDOUCNOST ČESKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akce se uskuteční v prostorách Knihovny Václava Havla – Galerie Montmartre, Řetězová 7, Praha 1.

Našimi hosty budou:

Petr Fiala /ODS/
Ivan Gabal /KDU-ČSL/
Marcel Chládek /ČSSD/
Ondřej Liška /SZ/
Nina Nováková /TOP 09/
Luboš Smrčka /SPOZ/
Lenka Wagnerová /PIRÁTI/
Jiří Zlatuška /ANO/

Debata se zaměří na problematiku formálního a neformálního vzdělávání. Moderovat ji bude Tomáš Sacher. Mediálními partnery jsou týdeník Respekt a studentské noviny The Student Times. Záznam budete moci později zhlédnout na našem YouTube kanálu.

Svou účast můžete potvrdit na facebookové události.

Předvolební debata BUDOUCNOST ČESKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

kontaktní osoba

Filip Jelínek,

1. místopředseda ČSU a koordinátor akce

Zástupci ČSU na workshopu s EDUin

By Aktuality

Zástupci České středoškolské unie, z. s., se minulý víkend zúčastnili interního pracovního setkání kampaně Česko mluví o vzdělávání společnosti EDUin. Workshop probíhal v příjemném prostředí Akademie Libchavy a sjelo se zde přes čtyřicet odborníku z různých oblastí formálního i neformálního vzdělávání.

„Je nesmírně důležité, aby se zde rozproudila celospolečenská debata o tom, kam má směřovat české školství. Na workshopu jsme akcentovali problematiku žákovských samospráv a nutnost dialogu nejen mezi rodiči a odborníky, ale také se samotnými žáky a studenty. Jde ostatně o první takovou akci, na níž byli přizváni zástupci ČSU,“ podotýká 1. místopředseda Filip Jelínek.

Účastníci workshopu diskutovali nad fundamentálními otázkami českého školství, jež vyvstaly v průběhu šestiměsíční kampaně Česko mluví o vzdělávání. Výsledky intenzivních debat budou reflektovány v závěrečných výstupech, které budou představeny MŠMT a parlamentním výborům.

„Jsem moc rád, že jsme byli přizváni právě na tento seminář. Věřím, že právě tento víkend byly učiněny kroky k lepšímu vzdělávání všech žáků a studentů v České republice. Mám obrovskou radost a bylo mi ctí, spolupracovat s tolika odborníky v poněkud neformální atmosféře,“ popisuje dění člen předsednictva Robert Květoň.

ČSU se připravuje na ustavující sněm

By Aktuality

Již tento pátek 19. dubna 2013 se sejdou dosavadní členové České středoškolské unie, z. s., aby zvolili řádné předsednictvo a diskutovali nad budoucím směřováním organizace. Ustavující sněm začne v 9:30 v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce (Senát PČR, recepce C1). Ukončení je plánováno na 14:00. Zástupci žákovských samospráv se mohou ještě stále registrovat zde, aby však mohli disponovat hlasovacím právem, musí si zajistit potvrzení o delegaci svou domovskou organizací (ke stažení v IS).

Pokud nejste středoškolákem, a přesto máte zájem se zasedání zúčastnit, napište nám prosím na info@stredoskolskaunie.cz.

K facebookové události se můžete připojit zde.

Za prostory děkujeme PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, předsedovi senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který nad sněmem převzal záštitu.