Skip to main content

Středoškoláci sdružení v České středoškolské unii dnes v Praze představili otevřený dopis adresovaný vedení České televize. Žádají zavedení plnohodnotného duálního vysílání u všech pořadů. Jejich snahu podpořila i Herecká asociace sdružující kromě jiného i dabéry.

“Cílem otevřeného dopisu je dokázat České televizi, že u nás lidé o cizí jazyky v televizích zájem mají. ČT může vyslyšet jejich žádosti třeba skrze zavedení plnohodnotného duálního vysílání,” říká Jan Papajanovský, předseda České středoškolské unie. Podpisy pod dopis budou studenti sbírat na svých webových stránkách, o jejich počtu chtějí Českou televizi průběžně informovat.

webové stránky iniciativy
NEDABINGU.STREDOSKOLSKAUNIE.CZ

Zástupci středoškoláků také v pátek 11. 10. jednali o dabingu s Hereckou asociací. Jednání se zúčastnil prezident asociace Jiří Hromada a vedoucí dabingové sekce Zdeněk Hruška. Se studenty se shodli na nutnosti zavedení duálního vysílání.

“Podpora Herecké asociace je pro nás velmi důležitá. Ukazuje se, že i profesionálové z branže, kteří jsou navíc na dabingu existenčně závislí, dokáží uznat nutnost plnohodnotného duálního vysílání. Pokud zde taková shoda panuje, mělo by se jí vysílání přizpůsobit.” dodává Papajanovský.

Podle studentů je v kampani za více angličtiny na obrazovkách nyní na tahu Česká televize. “Kladný vliv titulkování na jazykové znalosti je prokázaný mnoha studiemi a je všeobecně přijímaný. Zavedení duálního vysílání v programu televizních stanic podporují významní akademici či politici. Jednali jsme o něm s ministrem školství, hereckou asociací, společností SCIO a dalšími. Zbývá nám právě Česká televize. Doufáme, že i ta uzná naše argumenty a zváží naše návrhy.” zakončuje Filip Jelínek, 1. místopředseda ČSU.

 

TEXT OTEVŘENÉHO DOPISU

Vážený pane Dvořáku, vážený pane Fridrichu,
prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu Vás žádáme o podporu jazykového vzdělávání všech generací. Každodenní kontakt s cizí řečí je jednou z nejlepších forem jejího efektivního učení. Proto žádáme o zařazení cizojazyčného vysílání s titulky do běžného programu všech kanálů České televize.

Celá řada evropských i světových výzkumů prokázala pozitivní vliv sledování pořadů v originálním znění na úroveň znalosti cizích jazyků. Odborníci sledování seriálů či filmů s titulky jednoznačně doporučují. V programu České televize však cizojazyčné programy buď chybí, nebo jsou označovány jako tituly “pro náročného diváka” aj. Vysílání v angličtině je přitom v řadě evropských zemí zcela běžnou praxí.

Žádáme, aby tedy i Česká televize začala naplňovat svůj kodex, ve kterém se zavazuje být součástí českého vzdělávání, včetně vzdělávání jazykového. Uvědomujeme si, že není možné okamžitě přestat dabing využívat a ani o to neusilujeme. Pokud však chceme jazykově dobře vybavené obyvatelstvo, musíme dát lidem možnost cizí jazyky denně slyšet.

Konkrétně proto navrhujeme:

1. V co nejkratším možném termínu zavést u všech cizojazyčných pořadů plnohodnotné duální vysílání (původní i česky dabované znění, mezi kterými lze jednoduše přepínat), přičemž výchozí jazykovou stopou by měla být čeština. Tento krok by měl být doprovázen informační kampaní, ve které budou zdůrazněny klady sledování televize v cizím jazyce.

2. Co nejdříve začít vysílat vybrané cizojazyčné pořady v hlavním vysílacím čase v originálním znění. Jedině tak zjistíme skutečnou, nikoliv domnělou, reakci publika na nedabované vysílání.
V dnešním propojeném světě je dokonalá znalost alespoň jednoho cizího jazyka nutností. Televize mají jedinečnou možnost k naplnění této nutnosti přispět – prosíme, využijte ji.

Děkujeme.