Skip to main content

Již tento pátek 19. dubna 2013 se sejdou dosavadní členové České středoškolské unie, z. s., aby zvolili řádné předsednictvo a diskutovali nad budoucím směřováním organizace. Ustavující sněm začne v 9:30 v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce (Senát PČR, recepce C1). Ukončení je plánováno na 14:00. Zástupci žákovských samospráv se mohou ještě stále registrovat zde, aby však mohli disponovat hlasovacím právem, musí si zajistit potvrzení o delegaci svou domovskou organizací (ke stažení v IS).

Pokud nejste středoškolákem, a přesto máte zájem se zasedání zúčastnit, napište nám prosím na info@stredoskolskaunie.cz.

K facebookové události se můžete připojit zde.

Za prostory děkujeme PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, předsedovi senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který nad sněmem převzal záštitu.