Štítek

vzdělávání

Jednali jsme o maturitách na MŠMT

Od | Aktuality, Účast na jednání | Žádný komentář

Ve středu 14. ledna se dva členové předsednictva České středoškolské unie zúčastnili Kulatého stolu pořádaného MŠMT, jehož hlavním cílem bylo shrnout poznatky a doporučení k maturitám od předních hráčů na poli vzdělávání. Kromě zástupců ministerstva specializovaných na střední školství se zúčastnili zástupci CERMAT, Asociace ředitelů gymnázií, České školní inspekce nebo Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Číst dále

Česká středoškolská unie v roce 2014

Od | Oznámení | Žádný komentář
Jsme tu pro vás už jeden a půl roku. Za tu dobu jsme zorganizovali Ne dabingu, Vzorovou samosprávu, čtyři republikové sněmy a dvě debaty. Mimo to se účastníme několika kulatých stolů a jsme již součástí OBESSU sdružení středoškolských unií po celé Evropě!

Kromě toho, že prosazujeme na setkáních s politiky naše názory, se však staráme i o fungování Unie jako neziskovky. Za uplynulý rok tedy vřele děkujeme všem našim partnerům a hlavně členům, bez vás by to nešlo. Číst dále

Hovořili jsme s místopředsedou vlády Bělobrádkem

Od | Aktuality | Žádný komentář
Ve čtvrtek 15. 1. 2015 navštívil 2. místopředseda Štěpán Kment Úřad vlády kvůli pozvání na osobní schůzku s místopředsedou vlády pro vědu a výzkum Pavlem Bělobrádkem. Společně diskutovali nejen o společenských tématech, ale hlavně o školství.

Při rozhovoru jsme zmínili viditelný silný vliv průmyslové lobby na české školství, která nás spíše než ke znalostní ekonomice (založené na výrobě, distribuci a využívání znalostí a informací, významu vzdělání a vyšší konkurenceschopnosti) směřuje k tomu, abychom měli ještě více nezaměstnaných učňů a montoven pro zbytek Evropy. Číst dále

Zlepši politickou participaci mladých v ČR i v EU

Od | Zapoj se | Žádný komentář

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží – uskupení pro aktivnější zapojování nejen středoškoláků do rozhodovacích procesů na české, ale i evropské úrovni, vyhlásilo tzv. evropskou konzultaci na téma Politická participace mládeže. Evropská konzultace je dotazníkem pro mladé lidi z členských zemí EU s nastaveným tématem vybraným Předsednickým triem EU, které považují za důležité pro mladé lidi a jehož výsledkem je tzv. Národní zpráva. Vyplněním dotazníkům přispěješ k vybudování názoru mladých Čechů na toto téma a budeš moci ovlivnit celou evropskou konzultaci, která se dostane do Evropské konference mládeže a z jejíž výstupů se sestavují dokumenty Rady ministrů EU.

Vyplněním krátkého dotazníku přispěješ za středoškoláky k zlepšení politiky nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Je to vážně tak snadné.

Číst dále

V listopadu proběhl 4. republikový sněm

Od | Aktuality | Žádný komentář

Dne 28. 11. 2014 se v pražském centru současného umění DOX konal již IV. republikový sněm České středoškolské unie, tentokrát s atypickým programem.

Na dopolední část programu přijali naše pozvání 4 hosté, zabývající se vzděláváním, se kterými jsme diskutovali např. o postavení společenských věd ve výuce, přeplněnosti gymnázií nebo připravovaných maturitách z matematiky. Celá diskuze byla protkána zajímavými názory i otázkami ze strany publika.

Po polední pauze začal sněm samotný, který odstartovali členové předsednictva s prezentacemi současných projektů a činností České středoškolské unie.

Následovala rovněž zajímavá interaktivní část programu, při které se středoškoláci rozdělili do skupin a společně diskutovali nad body připravovaného ideového manifestu, kterou zakončili následnou prezentací a diskuzí.

Vzhledem ke složení mandátu 4 členů předsednictva celý den završila doplňující volba nových kandidátů na jejich pozice. Vedení unie získalo nové posily – jmenovitě Simonu Zajíčkovou, Konstantina Sulimenka a Jakuba Huňku na pozice členů předsednictva a Štěpána Kmenta, který se z pozice člena předsednictva ujal postu 2. místopředsedy.

Celý sněm provázela příjemná atmosféra a především dopolední část se těšila velkému zájmu studentů.

Zveme vás na 4. schůzi republikového sněmu a panelovou diskuzi o vzdělávání!

Od | Aktuality, Oznámení | Žádný komentář

V Praze se 28. listopadu v Centru současného umění DOX uskuteční 4. schůze republikového sněmu. Potkejte se s aktivními středoškoláky a objevte, co vám nabízí Česká středoškolská unie! Budeme diskutovat, vytvářet a sdílet názory. Součástí sněmu bude i panelová diskuze o vzdělávání.

Srdečně zveme nejen členy České středoškolské unie, ale i všechny středoškoláky, odbornou a laickou veřejnost. Přečtěte si program a neváhejte přijít, zúčastní se mnoho zajímavých hostů – namátkou Ondřej Šteffl, Václav Klaus ml. či Jiří Zlatuška!
Číst dále