Skip to main content
Tag

vzdělávání

Česká středoškolská unie v roce 2014

By Aktuality
Jsme tu pro vás už jeden a půl roku. Za tu dobu jsme zorganizovali Ne dabingu, Vzorovou samosprávu, čtyři republikové sněmy a dvě debaty. Mimo to se účastníme několika kulatých stolů a jsme již součástí OBESSU sdružení středoškolských unií po celé Evropě!

Kromě toho, že prosazujeme na setkáních s politiky naše názory, se však staráme i o fungování Unie jako neziskovky. Za uplynulý rok tedy vřele děkujeme všem našim partnerům a hlavně členům, bez vás by to nešlo. Číst více

Hovořili jsme s místopředsedou vlády Bělobrádkem

By Aktuality
Ve čtvrtek 15. 1. 2015 navštívil 2. místopředseda Štěpán Kment Úřad vlády kvůli pozvání na osobní schůzku s místopředsedou vlády pro vědu a výzkum Pavlem Bělobrádkem. Společně diskutovali nejen o společenských tématech, ale hlavně o školství.

Při rozhovoru jsme zmínili viditelný silný vliv průmyslové lobby na české školství, která nás spíše než ke znalostní ekonomice (založené na výrobě, distribuci a využívání znalostí a informací, významu vzdělání a vyšší konkurenceschopnosti) směřuje k tomu, abychom měli ještě více nezaměstnaných učňů a montoven pro zbytek Evropy. Číst více

Zlepši politickou participaci mladých v ČR i v EU

By Zapoj se

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží – uskupení pro aktivnější zapojování nejen středoškoláků do rozhodovacích procesů na české, ale i evropské úrovni, vyhlásilo tzv. evropskou konzultaci na téma Politická participace mládeže. Evropská konzultace je dotazníkem pro mladé lidi z členských zemí EU s nastaveným tématem vybraným Předsednickým triem EU, které považují za důležité pro mladé lidi a jehož výsledkem je tzv. Národní zpráva. Vyplněním dotazníkům přispěješ k vybudování názoru mladých Čechů na toto téma a budeš moci ovlivnit celou evropskou konzultaci, která se dostane do Evropské konference mládeže a z jejíž výstupů se sestavují dokumenty Rady ministrů EU.

Vyplněním krátkého dotazníku přispěješ za středoškoláky k zlepšení politiky nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Je to vážně tak snadné.

Číst více

V listopadu proběhl 4. republikový sněm

By Aktuality

Dne 28. 11. 2014 se v pražském centru současného umění DOX konal již IV. republikový sněm České středoškolské unie, tentokrát s atypickým programem.

Na dopolední část programu přijali naše pozvání 4 hosté, zabývající se vzděláváním, se kterými jsme diskutovali např. o postavení společenských věd ve výuce, přeplněnosti gymnázií nebo připravovaných maturitách z matematiky. Celá diskuze byla protkána zajímavými názory i otázkami ze strany publika.

Po polední pauze začal sněm samotný, který odstartovali členové předsednictva s prezentacemi současných projektů a činností České středoškolské unie.

Následovala rovněž zajímavá interaktivní část programu, při které se středoškoláci rozdělili do skupin a společně diskutovali nad body připravovaného ideového manifestu, kterou zakončili následnou prezentací a diskuzí.

Vzhledem ke složení mandátu 4 členů předsednictva celý den završila doplňující volba nových kandidátů na jejich pozice. Vedení unie získalo nové posily – jmenovitě Simonu Zajíčkovou, Konstantina Sulimenka a Jakuba Huňku na pozice členů předsednictva a Štěpána Kmenta, který se z pozice člena předsednictva ujal postu 2. místopředsedy.

Celý sněm provázela příjemná atmosféra a především dopolední část se těšila velkému zájmu studentů.

Zveme vás na 4. schůzi republikového sněmu a panelovou diskuzi o vzdělávání!

By Aktuality

V Praze se 28. listopadu v Centru současného umění DOX uskuteční 4. schůze republikového sněmu. Potkejte se s aktivními středoškoláky a objevte, co vám nabízí Česká středoškolská unie! Budeme diskutovat, vytvářet a sdílet názory. Součástí sněmu bude i panelová diskuze o vzdělávání.

Srdečně zveme nejen členy České středoškolské unie, ale i všechny středoškoláky, odbornou a laickou veřejnost. Přečtěte si program a neváhejte přijít, zúčastní se mnoho zajímavých hostů – namátkou Ondřej Šteffl, Václav Klaus ml. či Jiří Zlatuška!
Číst více