Skip to main content

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží – uskupení pro aktivnější zapojování nejen středoškoláků do rozhodovacích procesů na české, ale i evropské úrovni, vyhlásilo tzv. evropskou konzultaci na téma Politická participace mládeže. Evropská konzultace je dotazníkem pro mladé lidi z členských zemí EU s nastaveným tématem vybraným Předsednickým triem EU, které považují za důležité pro mladé lidi a jehož výsledkem je tzv. Národní zpráva. Vyplněním dotazníkům přispěješ k vybudování názoru mladých Čechů na toto téma a budeš moci ovlivnit celou evropskou konzultaci, která se dostane do Evropské konference mládeže a z jejíž výstupů se sestavují dokumenty Rady ministrů EU.

Vyplněním krátkého dotazníku přispěješ za středoškoláky k zlepšení politiky nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Je to vážně tak snadné.

Budeme rádi, pokud v poslední otázce “Jiné nápady, doporučení, komentáře?” uvedete, že se účastníte díky ČSU. Můžeme tak ukázat, že čeští středoškoláci mají zájem ovlivňovat prostředí kolem sebe.

Česká středoškolská unie jako partner Národní skupiny se hodlá do evropských konzultací pravidelně zapojovat tak, abychom vyjádřili svůj názor na politické a veřejné dění, které nás ovlivňuje. Pokud máš zájem vyjádřit, co si o tématu myslíš, určitě konzultaci vyplň.

Získané informace z konzultací jsou zpracovány v každém členském státě EU Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog do tzv. Národní zprávy, které jsou zasílány Evropskému řídícímu výboru pro strukturovaný dialog s mládeží. Ten poté zpracuje zprávy ze všech členských států a připraví z nich podklad pro tzv. Evropské konference mládeže. Evropská konference mládeže se koná každého půl roku a na základě výstupů z národních konzultací zde pracují zástupci mladých lidí společně s úředníky a řediteli odborů mládeže ministerstev všech členských států EU. Tito společně připravují tzv. společná doporučení. Ta jsou následně předána Radě ministrů EU a jsou projednávána a zapojována do Usnesení Rady ministrů EU v oblasti mládeže, tedy do nejvyššího právního dokumentu v oblasti mládeže.