Přečtěte si otevřený dopis

Dokonalá znalost angličtiny je v dnešní době vyžadována pro celou řadu povolání vykonávaných v Česku, nemluvě o práci v zahraničí. Studenti, kteří výborně hovoří cizími jazyky, mohou studovat na středních školách i univerzitách po celé Evropě. Přes tato všeobecně známá fakta je jazyková vybavenost české populace ve srovnání s některými zahraničními zeměmi nízká.

Znalost jazyků v zemi je ovlivněná celou řadou faktorů – úrovní výuky ve školách, dostupností a kvalitou jazykových kurzů i rozšířením jazyka v běžném životě. A právě výskyt angličtiny v běžném životě chceme ovlivnit. Webové stránky, seriály na internetu, počítačové hry i hudba – cizí jazyky tvoří součást našeho všedního života. Kromě jedné oblasti – běžného televizního vysílání. To chce Česká středoškolská unie změnit projektem Ne dabingu!

Cílem projektu Ne dabingu! je informovat nejen středoškoláky, ale celou českou populaci, o negativech dabingu a přínosech originálního vysílání s titulky. Kromě činnosti propagační budeme žádat, aby české televize přispěly k naší vzdělanosti a dabing ve svém vysílání začaly omezovat.

A čeho bychom chtěli dosáhnout? Naše cíle jsme si zatím stanovili ve vztahu k České televizi.

Využití možností duálního vysílání. Současná technologie digitálního DVB-T vysílání umožňuje simultánní vysílání dvou zvukových stop, ze kterých si mohou diváci vybrat. Česká televize však této možnosti v běžném pozemním vysílání (na rozdíl od toho satelitního) nevyužívá – z důvodů vyšších nákladů i technických problémů. Ty je však možné, při troše snahy, vyřešit.

Zobrazit vývoj projektu

Iniciativa Ne dabingu: Učme se jinak je založena na odborných studiích a průzkumech. Ty dokládají jak špatnou jazykovou vybavenost naší populace tak kladný vliv cizojazyčných pořadů na výuku jazyků. Poznatky Česká středoškolská unie shrnula do vlastního dokumentu zabývajícího se problematikou. Při jeho tvorbě jsme čerpali především z následujících zdrojů.

Studie Evropské komise

Studie vypracovaná pro Evropskou komisi zabývající se potenciálem titulkování zahraniční produkce podpořit znalost cizích jazyků. Výzkumníci zkoumali roli titulkování i jeho různé formy. Jednoznačně potvrdili jeho kladný vliv na jazykovou znalost. Studie je dostupná zde.

Průzkum Eurobarometer

Speciální průzkum Evropské komise eurobarometer e386 zaměřený na Evropany a jejich jazyky. Zadaný napříč věkovými kategoriemi ve všech zemích EU představuje jedinečný zdroj dat o jazykových dovednostech evropských národů. Průzkum je založen na autoevaluaci a bere tak v potaz i vlastní sebevědomí při využívání cizího jazyka. To je v praktickém životě mnohdy důležitější než absolutní znalost. Český factsheet je dostupný zde.

Languageknowledge.eu

Data z eurobarometeru zpracovala stránka languegeknowledge.eu. Zde si můžeme seřadit do žebříčků státy sedmadvacítky a dále pracovat s daty. Lze například ze statistik vynechat rodilé mluvčí nebo se zaměřit pouze na jednu věkovou skupinu. Údaje pro angličtinu, jakožto primární cizí jazyk, jsou dostupné zde.