Skip to main content

Česká středoškolská unie se stala kandidátem na plné členství v mezinárodní organizaci The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Jedná se o uskupení středoškolských unií z většiny členských státu Evropské unie. OBESSU se svým sídlem v Bruselu je hlasem všech evropských středoškoláků, stejně tak jako o to usiluje ČSU v České republice.

„Nyní se nacházíme ve stavu kandidátské organizace. Během roku bychom měli být schváleni plnohodnotnými členy, a tedy mít možnost zúčastnit se všech možných akcí pořádaných OBESSU. Zatím vše vypadá tak, že by našemu přijetí nemělo stát nic v cestě. S generálním tajemníkem OBESSU jsem v denním kontaktu a zasazuji se o pro přípravu všech důležitých dokumentů, které poslouží k našemu přijetí,“ popisuje celou situaci 2. místopředseda ČSU Robert Květoň.

OBESSU se snaží rozvíjet diskuzi ohledně vzdělávání středoškoláků v celé EU. Kromě toho také organizuje řadu akcí, letní školu, setkání s představiteli vzdělávacích výboru Evropského parlamentu či schůze s evropskými politiky, prostřednictvím nichž se snaží ovlivňovat středoškolskou výuku.

V červenci tohoto roku by v Římě mělo proběhnout zasedání všech členských spolků OBESSU a mělo by se zde diskutovat o budoucnosti sekundárního vzdělávání v celé Evropské unii. Ani Česká středoškolská unie by neměla na tomto shromáždění a při jednáních chybět!