Skip to main content
Category

Aktuality

Studenti v roli amerických kongresmanů: diskuze s hosty i argumentační souboje

By Aktuality, Tiskové zprávy

V Plzni proběhl ve dnech 13. – 17. září již třetí ročník projektu Český model amerického kongresu. Téměř dvě stovky studentů středních i vysokých škol z celé České republiky si v něm během simulovaného parlamentního jednání vyzkoušelo, jaké je to být americkým senátorem, poslancem, novinářem či lobbistou.

„Účelem našeho projektu je rozšířit v mladých lidech povědomí o politice,“ vysvětluje Jan Ježek, předseda organizačního výboru projektu. „Zároveň ale chceme v praxi ukázat, že parlament nemusí být jen rozhádaným molochem, ale může být výkonným a funkčním garantem demokracie,“ dodává Ježek.

Účastníci se během jednání zabývali například otázkami pravidel financování volebních kampaní, amerického vesmírného programu, ekologických automobilů nebo zahraniční politikou USA vůči Barmě. „Každý ze studentů měl v rámci našeho projektu důležitou roli, kterou musel věrohodně zastávat. Senátor za stát Texas hájil těžbu ropy, zatímco poslanec z Michiganu se snažil vyjednat podporu automobilkám,“ vysvětluje Ježek.

Studenti se podle něj na projektu učili argumentovat, diskutovat a v neposlední řadě i vyhledávat informace. Především si ale vyzkoušeli, jak probíhá legislativní proces. „Věrohodně hájit zájmy voličů při tvorbě rozličných zákonů není vůbec jednoduché. Naši účastnící to však zvládli bez větších problémů,“ dodává Jan Ježek.

Hosté: Špidla, Šídlo i Joch

Kromě simulovaného jednání se účastníci projektu setkali s celou řadou zajímavých hostů. Jedním z nich byl i bývalý premiér a člen evropské komise Vladimír Špidla, který studentům přednášel o budoucnosti euro-atlantických vazeb. Kromě něj se do diskuzí s účastníky zapojil třeba i Jindřich Šídlo, hlavní analytik Hospodářských novin, amerikanista Kryštof Kozák či ředitel Občanského institutu Roman Joch. Řadu odborných přednášek měli také vyučující ze Západočeské univerzity v Plzni, která je jedním z hlavních partnerů projektu.

V průběhu ročníků dále vystoupili partneři či zástupci partnerů, pod jejichž záštitou se projekt konal – primátor města Plzně Martin Baxa, senátor za Plzeň město Jiří Bis či Jana Sehnálková za Velvyslanectví spojených států v Praze.

Pořadatelem projektu je občanské sdružení Centrum pro studium diplomacie a politiky. Jeho předseda Michal Říha k průběhu modelu řekl: „Splnili jsme všechny očekáváné cíle. Účastníci odjížděli nadšení s novými znalostmi a dovednostmi, které se jim zcela jistě budou v životě hodit.“

Za rok opět v Plzni

Další ročník projektu se uskuteční příští září opět v Plzni. Organizátoři na jeho přípravách začínají pracovat ve spolupráci s letošními partnery – Magistrátem města Plzně, Plzeňským krajem, Americkou obchodní komorou, Americkým centrem, Informačním centrem NATO i Západočeskou univerzitou v Plzni. Kromě těchto institucí však chtějí oslovit s nabídkou spolupráce i další tak, aby mohl projekt dále růst.

Udělejme něco s dabingem, podporují ministra školství středoškoláci

By Aktuality, Tiskové zprávy

Praha, 9. září 2013 – Středoškoláci dnes podpořili kritiku českého televizního dabingu, kterou minulý týden vyjádřil v pořadu Hyde Park ministr školství Dalibor Štys. Studenti z České středoškolské unie považují dabing za jeden z hlavních problémů při výuce angličtiny i dalších cizích jazyků v našich školách.

„Ministr konečně pojmenoval něco, co dlouhodobě potvrzují různé výzkumy i názory odborníků. V České republice studenti anglicky umět nebudou, dokud dabing nenahradíme titulky,“ říká Jan Papajanovský, předseda České středoškolské unie.

Středoškoláci vidí v televizním vysílání příležitost, jak dostat studenty do denního kontaktu s angličtinou. „Nejúčinnější metodou výuky jazyků je kombinace školních hodin a dennodenního kontaktu s jazykem. Školní hodiny dnes zajišťujeme, anglické prostředí nikoliv, a proto bychom ho měli studentům poskytnout alespoň v televizi,“ dodává Papajanovský.

Dalibor Štys také v pořadu připomněl jinou důležitou informaci. Pokud se školáci první cizí jazyk snadněji naučí díky televizi, budou mít více prostoru na naučení se dalšího cizího jazyka. Čeští školáci totiž nezaostávají pouze ve znalosti angličtiny, ale i ostatních světových řečí.

Možnosti nahradit dabing titulkováním se studenti nyní chtějí dále věnovat. Své stanovisko sdělí ministerstvu školství i televizím a v budoucnu chtějí k tématu vyvolat společné jednání.

Neformální jednání – nejlepší způsob, jak toho hodně probrat

By Aktuality

V sobotu 7. a neděli 8. září se v centru Prahy sešlo Předsednictvo ČSU, aby probralo blížící se akce unie i dlouhodobé cíle.

Bodů agendy bylo sice mnoho, ale členové předsednictva byli dobře naladěni, tudíž se jednání odehrávalo v příjemné atmosféře, která jen podporovala kvalitní brainstorming.

Nejbližší akcí ČSU, jež se uskuteční v Plzni během projektu ČMAK, je rozšířené zasedání Předsednictva ČSU. Jsou vítáni nejen účastníci ČMAKu. Podrobnější informace včetně data a místa konání očekávejte v informačním mailu.

Rozšířené jednání Předsednictva ČSU

By Aktuality

V úterý 20. 8. 2013 se od 10 do 16 hodin uskuteční rozšířené jednání předsednictva. Vedení ČSU se sejde na pracovním setkání v Praze, přičemž jednání a následná diskuze budou přístupné všem členům ČSU, kteří se chtějí aktivněji zapojit do chodu unie. Pokud máte zájem o účast na rozšířeném jednání předsednictva, kontaktujte prosím mailem (jpapajanovsky@stredoskolskaunie.cz) Jana Papajanovského, předsedu ČSU, který vám obratem pošle organizační podrobnosti, včetně místa konání.

V úterý na viděnou

Zástupci ČSU na workshopu s EDUin

By Aktuality

Zástupci České středoškolské unie, z. s., se minulý víkend zúčastnili interního pracovního setkání kampaně Česko mluví o vzdělávání společnosti EDUin. Workshop probíhal v příjemném prostředí Akademie Libchavy a sjelo se zde přes čtyřicet odborníku z různých oblastí formálního i neformálního vzdělávání.

„Je nesmírně důležité, aby se zde rozproudila celospolečenská debata o tom, kam má směřovat české školství. Na workshopu jsme akcentovali problematiku žákovských samospráv a nutnost dialogu nejen mezi rodiči a odborníky, ale také se samotnými žáky a studenty. Jde ostatně o první takovou akci, na níž byli přizváni zástupci ČSU,“ podotýká 1. místopředseda Filip Jelínek.

Účastníci workshopu diskutovali nad fundamentálními otázkami českého školství, jež vyvstaly v průběhu šestiměsíční kampaně Česko mluví o vzdělávání. Výsledky intenzivních debat budou reflektovány v závěrečných výstupech, které budou představeny MŠMT a parlamentním výborům.

„Jsem moc rád, že jsme byli přizváni právě na tento seminář. Věřím, že právě tento víkend byly učiněny kroky k lepšímu vzdělávání všech žáků a studentů v České republice. Mám obrovskou radost a bylo mi ctí, spolupracovat s tolika odborníky v poněkud neformální atmosféře,“ popisuje dění člen předsednictva Robert Květoň.

Česká středoškolská unie po sněmu

By Aktuality

Česká středoškolská unie má nové předsednictvo a plán činnosti. Na ustavujícím republikovém sněmu, který se konal 19. dubna v Praze, byli do vedení organizace zvoleni Jan Papajanovský, Filip Jelínek, Aleš Pitín, Mikuláš Halás, Robert Květoň, Sebastian Schupke a Marek Szeles.

„Vzdělání má sloužit zájmům studentů. Chceme tedy vytvořit systém, v rámci kterého bude možné dnes i v budoucnosti efektivně reprezentovat a umožnit studentům se zapojit do rozhodování. Nikoliv pouze protestně, aktivisticky a místně, ale skrze dlouhodobou a celostátně koordinovanou práci,“ popisuje cíle nového vedení předseda Papajanovský.

Hlavní cíle sdružení dále upřesňuje Filip Jelínek, I. místopředseda: “Chceme vytvořit stálou spolupracující platformu mezi představiteli studentských samospráv na středních školách. Hodláme také navázat dialog s kraji, ministerstvem či příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu. Všechny tyto dílčí kroky by měly vést k posílení občanské angažovanosti žáků středních škol.”

Na přelom června a května ČSU chystá konferenci, na které vystoupí přední představitelé dnešního školství. Studenti s nimi povedou debaty ohledně otázek státních maturit a vzdělávání obecně. Vedení sdružení se na nich také chce zabývat otázkou regionálního školství.

I po sněmu stále probíhá nábor nových členů se zájmem zapojit se na regionální či celostátní úrovni. Středoškolským studentům se skrze ČSU nabízí jedinečná možnost zapojit se aktivně do veřejného života a ovlivnit svou budoucnost.

ČSU se připravuje na ustavující sněm

By Aktuality

Již tento pátek 19. dubna 2013 se sejdou dosavadní členové České středoškolské unie, z. s., aby zvolili řádné předsednictvo a diskutovali nad budoucím směřováním organizace. Ustavující sněm začne v 9:30 v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce (Senát PČR, recepce C1). Ukončení je plánováno na 14:00. Zástupci žákovských samospráv se mohou ještě stále registrovat zde, aby však mohli disponovat hlasovacím právem, musí si zajistit potvrzení o delegaci svou domovskou organizací (ke stažení v IS).

Pokud nejste středoškolákem, a přesto máte zájem se zasedání zúčastnit, napište nám prosím na info@stredoskolskaunie.cz.

K facebookové události se můžete připojit zde.

Za prostory děkujeme PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, předsedovi senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který nad sněmem převzal záštitu.

Česká středoškolská unie hodnotí plány ministerstva školství

By Aktuality

Zástupci České středoškolské unie dnes v Praze zhodnotili plán ministra školství Petra Fialy na lepší výuku. Přes obavy týkající se samotné realizace ho považují za krok správným směrem.

“Snahu ministerstva věnovat se ožehavým otázkám českého školství určitě oceňujeme. Program 5×2 však není dostatečně konkretizován, je otázkou, zda se podaří všechny body v něm uvedené dotáhnout do praxe,” uvedl Jan Papajanovský z České středoškolské unie.

“Pan ministr konečně vyslovil to, na čem se odborná veřejnost shoduje již dlouhou dobu, včetně nutnosti individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Každý student je jedinečnou osobností, ne strojem,” říká Sebastian Schupke, další člen vedení ČSU.

Návrh podle středoškoláků zahrnuje mnoho nutných a aktuálních opatření pro rozvoj českého školství. Kroky však vláda musí začít aktivně prosazovat, ne pouze prezentovat.

“Bez jasně deklarované podpory ministerstva financí jsou například plány na reformu kariérního systému učitelů neproveditelné. Tato reforma je přitom naprosto stěžejní v oživení českého školsví,” pokračuje Papajanovský.

“Posílení zájmu o technické obory z je pochopitelných důvodů jedním z největších cílů tohoto plánu. Realizaci však nezajistí financování z Evropské unie, ale kvalitní cílení těchto prostředků. Namísto pouhého vybavování škol učebnami a technikou je nutné zavést do škol nové metody a odborníky. Ministerstvo navíc vzhledem k zbývající délce svého působení možná zvolilo plán až příliš obsáhlý. Jeho realizace tak není garantovaná,” dodává Schupke.

Další informace:

Středoškoláci v ČR se spojují, vznikne Česká středoškolská unie

By Aktuality

Zástupci dvou největších středoškolských organizací v ČR se dnes v Praze dohodli na spolupráci. Zájmy studentů jsou podle nich často ignorovány, proto vytvoří jednotného reprezentanta středoškoláků z celé ČR – Českou středoškolskou unii.

„Školství u nás není v dobrém stavu. Rozhodují o něm politici, úředníci či odboráři a až na výjimky chybí hlas studentů. To chceme změnit,“ komentuje cíle nové organizace Jan Papajanovský, stávající předseda slučující se Středoškolské unie.

„Po sloučení budeme zastupovat více než 10 000 tisíc středoškoláků z gymnázií i odborných škol, to je více než reprezentativní zastoupení,“ říká Sebastian Schupke za Sdružení gymnaziálních samospráv.

Unie se chce zabývat jak otázkami na celostátní úrovni – například státními maturitami – tak regionálním školstvím. „Kraje jako zřizovatelé středních škol často postupují v rozporu se zájmy studentů i rodičů. To dětem by měly školy sloužit, nikoliv montovnám,“ naráží Papajanovský na problém omezování kapacity gymnázií ve prospěch odborných škol provázený četnými veřejnými protesty.

Ustavující sněm nového občanského sdružení se uskuteční v dubnu v Praze. „Zveme na něj nejen známé studentské samosprávy, ale i ty nové, které se do žádných obdobných projektů dříve neúčastnily. Stačí přijet a zapojit se, uvítáme každého,“ zakončuje Schupke.