Skip to main content

Republikový sněm

Dvakrát ročně Česká středoškolská unie pořádá republikový sněm, jehož se kromě delegátů žákovských samospráv účastní další členové i aktivní středoškoláci. Účastníci zde mohou debatovat o problémech středního školství, konfrontovat své názory se zástupci státu i neziskového sektoru a zároveň sdílet své pozitivní zkušenosti s vlastními středoškolskými projekty, fungováním žákovských samospráv, a inspirovat tak ostatní k vlastní aktivní činnosti.