Skip to main content

XX. republikový sněm

Poslední měsíc roku 2022 jsme se sešli na jubilejním XX. republikovém sněmu. Akce se konala 11. a 12. prosince v Prostoru39 na pražském Žižkově a tématem byly menšiny v českém vzdělávacím systému. Mimo jiné se také konala volba jednoho člena do předsednictva a také volba na jeden post do dozorčí rady.

V neděli dopoledne se konalo oficiální zahájení a představení programu. Na začátku akce proběhlo seznamování a a icebreaker, v zájmu zachování příjemné atmosféry. Byl také představen maraton psaní dopisů od Amnesty International, do kterého měli účastníci možnost se zapojit po celou dobu trvání republikového sněmu.

Dalším bodem programu byly debaty s hosty, přičemž si účastníci mohli vybrat mezi dvěma debatami s odlišnými tématy – tématem prvním bylo postavení a diskriminace LGBTQ+ osob ve školním prostředí a druhá debata se věnovala otázkám migrace na českých středních školách. V obou debatách padlo mnoho zajímavých podnětů od hostů a otázek od posluchačů.

Po debatách následovala pauza na oběd. Odpolední část programu začala krátkým energizerem a hned poté proběhl workshop na téma diskriminace. Probíhal formou “privilege checku”, adresovali jsme proto vzájemné rozdíly mezi námi, a privilegia, ze kterých čerpáme. Účastníci byli vyzváni ke kroku dopředu, když souhlasili s různými tvrzeními (např. udělej krok dopředu, „Pokud jsi vyrůstal v úplné rodině”, „Pokud ti tvůj zdravotní stav nikdy neovlivnil studium.” apod.). Aktivita byla zakončena obecnou diskuzí a debriefingem.

Jako obvykle členové předsednictva představili činnost ČSU za poslední půlrok a krátce bylo také představeno dění v OBESSU a na zahraničních akcích. Vlastní otázky mohli účastníci pokládat přímo jednotlivým členů předsednictva při tzv. kolečkách s P.

Posledním bodem hlavního nedělního programu byly také volby. Pod dohledem dozorčí rady delegáti odevzdali své hlasy a na pozici 2. místopředsedy byl zvolen Antonín Pipa. Volné místo v DR obsadil Jan Vácha.

Pondělí jsme zahájili malou snídaní a prezentací o studentském aktivismu a hnutí v ČR. Poslední workshop republikového sněmu se týkal kritické pedagogiky na základě tvorby Paula Freireho. První částí workshopu bylo teoretické seznámení s jeho tvorbou a myšlenkami, druhá část byla více praktická – zamýšleli jsme se nad opatřeními v našich školách, která nás omezují, a jak se ve školních budovách cítíme.

Program dvacátého republikového sněmu byl zakončen evaluací. Na RS dorazilo okolo 50 studentů ze všech koutů republiky a několik ochotných hostů, bez kterých by akce nebyla možná. Díky aktivní participaci studentstva jsme mohli čerpat inspiraci pro naši činnost na dalších několik měsíců a bojovat za potřeby a práva středoškoláků.