Skip to main content
All Posts By

Antonín Pipa

XXI. republikový sněm

By Republikový sněm

XXI. republikový sněm

Budoucnost pro mladé lidi – pojďme o ní mluvit! Na prvním republikovém sněmu v roce 2023 jsme se zabývali otázkami budoucnosti pro mladé, aktivní participací a z velké části také iniciativou vote@16 – zavedením aktivního volebního práva od 16 let. V neposlední řadě nastal také čas na volbu nového předsednictva.

 

Dvacátý první republikový sněm se konal 6. 5. 2023 v útulné kavárně / coworkingovém prostoru s názvem Pracovna na Žižkově. 

 

Krátce po 10. hodině jsme akci zahájili úvodním slovem a představením harmonogramu. Pokračovali jsme prolomením ledů, a poté už začal první blok hlavní části programu.

 

Dopoledne jsme věnovali již výše zmíněné iniciativě vote@16. Začali jsme představením celého konceptu a jeho implementováním v jiných zemích. Následoval menší brainstorming nad hlavními argumenty pro i proti a nějaký čas jsme věnovali samotné debatě o výhodách i úskalích snížení věkové volební hranice. Pokud Vás téma zajímá více, nenechte si ujít naši červnovou konferenci.

 

V poledne nastal prostor na obědovou pauzu, ale zanedlouho jsme byli zpět a chvíli se věnovali energizeru. Poté si vzalo slovo předsednictvo s prezentací o tom, co vše se v ČSU událo od posledního republikového sněmu. Aby účastníci nepřijímali informace pouze pasivně, byl vyčleněn čas na tzv. kolečka s P; tedy prostor, ve kterém mohli delegáti a členové pokládat jakékoliv otázky jednotlivým členům předsednictva.

 

Po bloku předsednictva následovala (pro některé nejvíce očekávaná část programu) volba předsednictva. Po sečtení všech hlasů od delegátů již bylo známé složení nového sedmičlenného předsednictva. Adéla Kundrátová byla zvolena předsedkyní ČSU, pozici prvního místopředsedy obsadil Antonín Pipa a druhou místopředsedkyní se stala Alexandra Obracajová. Dalšími členy předsednictva se poté stali Lukáš Langer, Charlotte Jindřišková, Ondřej Kruťa a Jan Gondek.

 

Ještě před odchodem jsme provedli evaluaci akce a reflektovali aktivity a nově získané znalosti. Oficiální program republikového sněmu byl tímto ukončen, ale někteří se rozhodli zůstat i na neformální část programu, tentokrát v Kasárnách Karlín.

 

XXI. republikový sněm proběhl hladce a byl také velmi produktivní – získali jsme mnoho inspirace a podnětů pro další fungování, zejména v rámci iniciativy vote@16. Jak již bylo zmíněno, v červnu na republikový sněm přirozeně naváže konference vote@16. O dalším vývoji snížení věkové hranice pro účast ve volbách Vás budeme informovat, můžete sledovat náš Facebook, Instagram a Twitter.

XX. republikový sněm

By Republikový sněm

XX. republikový sněm

Poslední měsíc roku 2022 jsme se sešli na jubilejním XX. republikovém sněmu. Akce se konala 11. a 12. prosince v Prostoru39 na pražském Žižkově a tématem byly menšiny v českém vzdělávacím systému. Mimo jiné se také konala volba jednoho člena do předsednictva a také volba na jeden post do dozorčí rady.

V neděli dopoledne se konalo oficiální zahájení a představení programu. Na začátku akce proběhlo seznamování a a icebreaker, v zájmu zachování příjemné atmosféry. Byl také představen maraton psaní dopisů od Amnesty International, do kterého měli účastníci možnost se zapojit po celou dobu trvání republikového sněmu.

Dalším bodem programu byly debaty s hosty, přičemž si účastníci mohli vybrat mezi dvěma debatami s odlišnými tématy – tématem prvním bylo postavení a diskriminace LGBTQ+ osob ve školním prostředí a druhá debata se věnovala otázkám migrace na českých středních školách. V obou debatách padlo mnoho zajímavých podnětů od hostů a otázek od posluchačů.

Po debatách následovala pauza na oběd. Odpolední část programu začala krátkým energizerem a hned poté proběhl workshop na téma diskriminace. Probíhal formou “privilege checku”, adresovali jsme proto vzájemné rozdíly mezi námi, a privilegia, ze kterých čerpáme. Účastníci byli vyzváni ke kroku dopředu, když souhlasili s různými tvrzeními (např. udělej krok dopředu, „Pokud jsi vyrůstal v úplné rodině”, „Pokud ti tvůj zdravotní stav nikdy neovlivnil studium.” apod.). Aktivita byla zakončena obecnou diskuzí a debriefingem.

Jako obvykle členové předsednictva představili činnost ČSU za poslední půlrok a krátce bylo také představeno dění v OBESSU a na zahraničních akcích. Vlastní otázky mohli účastníci pokládat přímo jednotlivým členů předsednictva při tzv. kolečkách s P.

Posledním bodem hlavního nedělního programu byly také volby. Pod dohledem dozorčí rady delegáti odevzdali své hlasy a na pozici 2. místopředsedy byl zvolen Antonín Pipa. Volné místo v DR obsadil Jan Vácha.

Pondělí jsme zahájili malou snídaní a prezentací o studentském aktivismu a hnutí v ČR. Poslední workshop republikového sněmu se týkal kritické pedagogiky na základě tvorby Paula Freireho. První částí workshopu bylo teoretické seznámení s jeho tvorbou a myšlenkami, druhá část byla více praktická – zamýšleli jsme se nad opatřeními v našich školách, která nás omezují, a jak se ve školních budovách cítíme.

Program dvacátého republikového sněmu byl zakončen evaluací. Na RS dorazilo okolo 50 studentů ze všech koutů republiky a několik ochotných hostů, bez kterých by akce nebyla možná. Díky aktivní participaci studentstva jsme mohli čerpat inspiraci pro naši činnost na dalších několik měsíců a bojovat za potřeby a práva středoškoláků.