Skip to main content
Tag

OBESSU

Zúčastnili jsme se zasedání OBESSU v Bratislavě

By Aktuality

Během posledního listopadového víkendu, den po IV. republikovém sněmu, se 2. místopředseda Štěpán Kment zúčastnil mimořádného valného zasedání a schůze členů (ExGA and COMEM) OBESSU v Bratislavě. Dvoudenní program zahrnoval schvalování změn v dokumentech a stanovách této mezinárodní platformy evropských středoškolských spolků a síťování mezi organizacemi. Česká středoškolská unie je aktivní ratifikovanou kandidátskou organizací OBESSU a o své plné členství s hlasovacím právem dle stanov požádá v polovině příštího roku.
Číst více

Ohlednutí za Study Visitem s OBESSU

By Aktuality, Články, rozhovory

Během 4. – 7. července proběhlo v Praze mezinárodní setkání se zástupci České středoškolské unie (ČSU) a celoevropské organizace Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Celá akce měla za cíl pomoct ČSU s růstem organizace a propagací jako takovou. Účastníci těchto workshopů tedy řešili problém slabé členské základny unie, to jak začlenit do sekretariátu/předsednictva více dívek či jak nadále pokračovat v mezinárodní spolupráci. Kromě toho se zde připravovala obecnější koncepce směřování České středoškolské unie.

„Jsem za toto setkání nesmírně rád. Stále máme v rámci OBESSU statut pozorovatelské organizace, ale i díky tomuto study visitu jsme se přiblížili o něco více k přijetí pod křídla OBESSU. Mám také za to, že jsme si během akce mohli s předsednictvem konečně spoustu věcí sesumarizovat a říct si, které věci budou pro ČSU stěžejní.“ Popisuje své pocity 2. místopředseda a koordinátor tohoto study visitu Robert Květoň.

Pro Českou středoškolskou unii byla tato akce specifická také tím, že pozvánku dostal také předseda partnerské organizace Centrum pro studium diplomacie a politiky Tomáš Ryza. “Rád bych tímto poděkoval vedení ČSU za možnost zúčastnit se víkendového setkání se zástupci OBESSU. Byl to pro mne zajímavý pohled na posun v organizaci středoškolských studentů za posledních 5 let. Jako hlavní přínos vnímám to, že studenti jsou schopni zorganizovat akci podobného typu bez výrazného přispění jejích školy. Do budoucna přeji jen akce stejně tak úspěšné, jako bylo toto setkání.”

Česká středoškolská unie hodlá mezinárodní partnerství i nadále rozšiřovat. V půlce srpna se zástupce z řad předsednictva zúčastní Valného shromáždění OBESSU, kde se bude mimo jiné hlasovat o dvouročním plánu aktivit této mezinárodní organizace. V prosinci čeká představitele ČSU konference v Litvě s názvem „Right to representation“.

Čeští středoškoláci na cestě do bruselského OBESSU

By Aktuality, Tiskové zprávy

Česká středoškolská unie se stala kandidátem na plné členství v mezinárodní organizaci The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Jedná se o uskupení středoškolských unií z většiny členských státu Evropské unie. OBESSU se svým sídlem v Bruselu je hlasem všech evropských středoškoláků, stejně tak jako o to usiluje ČSU v České republice.

„Nyní se nacházíme ve stavu kandidátské organizace. Během roku bychom měli být schváleni plnohodnotnými členy, a tedy mít možnost zúčastnit se všech možných akcí pořádaných OBESSU. Zatím vše vypadá tak, že by našemu přijetí nemělo stát nic v cestě. S generálním tajemníkem OBESSU jsem v denním kontaktu a zasazuji se o pro přípravu všech důležitých dokumentů, které poslouží k našemu přijetí,“ popisuje celou situaci 2. místopředseda ČSU Robert Květoň.

OBESSU se snaží rozvíjet diskuzi ohledně vzdělávání středoškoláků v celé EU. Kromě toho také organizuje řadu akcí, letní školu, setkání s představiteli vzdělávacích výboru Evropského parlamentu či schůze s evropskými politiky, prostřednictvím nichž se snaží ovlivňovat středoškolskou výuku.

V červenci tohoto roku by v Římě mělo proběhnout zasedání všech členských spolků OBESSU a mělo by se zde diskutovat o budoucnosti sekundárního vzdělávání v celé Evropské unii. Ani Česká středoškolská unie by neměla na tomto shromáždění a při jednáních chybět!