Skip to main content
All Posts By

Viktor René Schilke

Škola budoucnosti – jak by měla vypadat?

By Články, rozhovory
V poslední době se stále více lidí negativně vyjadřuje k úrovni českého školství. Neustále jsou omílány dokola kritické názory, že je české školství zastaralé, zpátečnické a celkově špatné. Ve třídách je příliš mnoho žáků, kteří se učí nepotřebné informace ze starých učebnic a nad nimi stojí kantoři otrávení svou mizerně placenou prací. Je tu nedostatek kvalitního vybavení pro školy, špatně nastavené zkoušky a testy včetně maturity. Otázka tedy zní – jak by to mělo být správně? Jakým směrem by se české školství mělo ubírat? Nyní vám představím takový svůj malý model střední školy budoucnosti a několik tipů jak vylepšit tu svou.

Číst více

Reportáž ze Zažij střední jinak: Jak má vypadat výuka?

By Aktuality

V pátek 8. dubna proběhla v prostorách Skautského institutu v Praze první akce k projektu Zažij střední jinak České středoškolské unie. Sešlo se zde přes 30 studentů středních škol, kteří mají zájem podílet se na změně českého školství.

Program byl zahájen krátkým představením České středoškolské unie, našich projektů, právě probíhající činnosti i nadcházejících událostí. Pak už následovala debata týkající se především největších problémů současného školství či naopak nejvhodnějších výukových metod. Pozvání přijali čtyři hosté, kteří se touto tematikou dlouhodobě zabývají – psycholožka Jana Nováčková, Jakub Stránský z projektu Techambition zaměřený na interaktivní výuku matematiky a Tomáš Feřtek s Bobem Kartousem, oba z obecně prospěšné organizace EDUin. Diskuze účastníkům nastínila celkovou problematiku, nabídla konstruktivní kritiku současného systému a nápady na jeho zlepšení. Každý z hostů disponoval také poněkud odlišným pohledem na věc, což vedlo k zajímavým závěrů.

Zhruba hodinovou diskuzi vystřídal workshop, ve kterém studenti přednesli své názory na problémy ve výuce a snažili se společně a také za pomoci hostů nalézt vhodná řešení. Nejprve byly utvořeny dvě skupiny, přičemž každá z nich se věnovala buď přírodovědným nebo humanitním předmětům podle toho, v čem studenti viděli největší úskalí. Na závěr se skupiny spojily a účastníci vzájemně prezentovali své návrhy. Mezi ty nejzajímavější patřily například kladení důrazu na souvislosti mezi jednotlivými předměty, zlepšení vztahu mezi pedagogy a studenty založené na rovném postavení nebo zvýšení prestiže učitelské profese. Výstupy budou dále použity pro sestavení našich cílů ve vzdělávací politice, které budeme následně prosazovat.

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se první akce k projektu Zažij střední jinak, můžete se podívat alespoň na záznam debaty, který naleznete na našem YouTube kanálu. V průběhu tohoto roku plánujeme také obdobné události i v Českých Budějovicích či Olomouci. V dubnu můžete rovněž dorazit na náš republikový sněm v Praze. Budeme se na Vás těšit!

Student Fest opět promění centrum Prahy ve festivalový prostor

By Partnerské články

Největší studentský klubový festival roku pořádaný našimi partnery je tady. Osmý ročník proběhne ve středu 23. března, kdy na 9 scénách plných hudby vystoupí přes 70 umělců. Letos navíc festival již od pondělí nabídne bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na přednášky, diskuze, workshopy, výstavy, autorské čtení, akční malbu, promítání, performance nebo divadlo. Vstupenky k dispozici na Goout.cz a pro mladší 26 let vychází na pouhých 111 Kč za celý program. Číst více

Reportáž ze studijní cesty do Štrasburku 05/15

By Aktuality

Mezi 18. a 22. květnem strávila skupina 5 výherců Soutěže od studijní cestu do Štrasburku, doprovázená 5 členy našeho týmu, svůj čas na prohlídkách evropských institucí a krásného francouzského města! Zobrazte si celý text a přečtěte si o naší cestě.
Číst více