Skip to main content

V pátek 8. dubna proběhla v prostorách Skautského institutu v Praze první akce k projektu Zažij střední jinak České středoškolské unie. Sešlo se zde přes 30 studentů středních škol, kteří mají zájem podílet se na změně českého školství.

Program byl zahájen krátkým představením České středoškolské unie, našich projektů, právě probíhající činnosti i nadcházejících událostí. Pak už následovala debata týkající se především největších problémů současného školství či naopak nejvhodnějších výukových metod. Pozvání přijali čtyři hosté, kteří se touto tematikou dlouhodobě zabývají – psycholožka Jana Nováčková, Jakub Stránský z projektu Techambition zaměřený na interaktivní výuku matematiky a Tomáš Feřtek s Bobem Kartousem, oba z obecně prospěšné organizace EDUin. Diskuze účastníkům nastínila celkovou problematiku, nabídla konstruktivní kritiku současného systému a nápady na jeho zlepšení. Každý z hostů disponoval také poněkud odlišným pohledem na věc, což vedlo k zajímavým závěrů.

Zhruba hodinovou diskuzi vystřídal workshop, ve kterém studenti přednesli své názory na problémy ve výuce a snažili se společně a také za pomoci hostů nalézt vhodná řešení. Nejprve byly utvořeny dvě skupiny, přičemž každá z nich se věnovala buď přírodovědným nebo humanitním předmětům podle toho, v čem studenti viděli největší úskalí. Na závěr se skupiny spojily a účastníci vzájemně prezentovali své návrhy. Mezi ty nejzajímavější patřily například kladení důrazu na souvislosti mezi jednotlivými předměty, zlepšení vztahu mezi pedagogy a studenty založené na rovném postavení nebo zvýšení prestiže učitelské profese. Výstupy budou dále použity pro sestavení našich cílů ve vzdělávací politice, které budeme následně prosazovat.

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se první akce k projektu Zažij střední jinak, můžete se podívat alespoň na záznam debaty, který naleznete na našem YouTube kanálu. V průběhu tohoto roku plánujeme také obdobné události i v Českých Budějovicích či Olomouci. V dubnu můžete rovněž dorazit na náš republikový sněm v Praze. Budeme se na Vás těšit!