Součástí listopadového republikového sněmu ČSU byla i debata o proměnách výuky v 21. století s Jaroslavem Fidrmucem, Tomášem Feřtkem a Janem Koliášem. Nyní se můžeš podívat na debatu ze záznamu.

Switch to English

Česká středoškolská unie, z. s.
Plovdivská 3426/9, 143 00 Praha 4
info@stredoskolskaunie.cz

Náš Facebook | Náš Twitter