Skip to main content

Součástí listopadového republikového sněmu ČSU byla i debata o proměnách výuky v 21. století s Jaroslavem Fidrmucem, Tomášem Feřtkem a Janem Koliášem. Nyní se můžeš podívat na debatu ze záznamu.