Skip to main content

10.prosince ve Francouzském institutu představovala ministryně školství nový projekt ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím. Čirou náhodou v tu samou chvíli probíhal v té samé budově, jen o několik metrů níže, další z pravidelných kulatých stolů, které pořádají organizace EDUin a SKAV. Tento kulatý stůl byl ovšem výjimečný tím, že v panelu zasedly výlučně samotní středoškoláci – členové ČSU.

Na začátek odprezentoval místopředseda David Bouz všem přítomným průběh našeho nedávného VI. republikového sněmu. Poté bylo pět našich členů (David Bouz, Michaela Kašparová, Anahita Mesbahi, Jiří Palounek a Simona Zajíčková) vystaveni dvěma hodinám zajímavých dotazů.

Jak posluchači tak moderátor celé akce, Tomáš Feřtek, měli řadu otázek, od toho jak funguje naše organizace po náš názor na známkování až k tomu jestli si dopisují sešity. Členové panelu na všechny otázky s přehledem odpověděli a někdy posluchače snad i trochu pobavili, či jindy zase vyděsili historkami z českého středního školství.

Doufáme, že přítomní hosté odcházeli lépe informováni o současném stavu českého středoškolského školství, ale hlavně o existenci a aktivitách naší organizace.

Shrnutí debaty na webu EDUin

Záznam debaty: