Skip to main content

Praha 7. 5. 2021 – Česká středoškolská unie (ČSU) požaduje, aby se vzdělávání stalo prioritou při rozvolňování. Aktuálně se otevírají lyžařské vleky a fotbalové stadiony, středoškoláci ale stále neví, kdy a za jakých podmínek se vrátí do škol. Balíčky pro rozvolňování totiž v oblasti školství skončily 3. května. Je potřeba připravit jasný plán a podmínky, aby se středoškoláci mohli bezpečně vrátit do škol co nejdříve.

Zatímco pro obchody a služby existuje rozvolňovacích balíčků šest, pro školy pouze tři. Průmysl je v ČR otevřený po celou dobu pandemie, obchody se mají otevírat i s 10% rozptylem incidence. České školy jsou zavřené nejdéle z Evropy a středoškoláci stále neví, za jakých podmínek se do škol vrátí. Lze tak jen těžko říci, že je v České republice vzdělávání v době pandemie bráno jako důležitý pilíř společnosti. 

Distanční výuka nemůže plně nahradit tu prezenční. Ne snadno se v ní provádí teoretická výuka, praktickou výuku pak u spousty oborů vyučovat distančně ani nelze. Jak již v minulosti ČSU upozornila na základě dotazníkového šetření z listopadu 2020, distanční výuka přináší i nové problémy, se kterými se musí studenti potýkat. Jsou jimi např. zhoršené psychické zdraví studentů, zvýšená zátěž, nevyhovující online hodiny nebo vysoké nároky ze strany škol. Distanční vzdělávání se nevyplatí ani ekonomicky; každý týden dosahuje ztráta až 66 miliard korun (studie IDEA).

Ačkoliv distanční výuka přetrvává s přestávkami již více než rok, dle zprávy ČŠI se do ní stále nepodařilo zapojit až 10 tisíc žáků. Ve školství dochází k prohlubování nerovností, které se v plné síle projeví až při návratu žáků do škol. Nerovnostem ve školství se věnovala i tisková zpráva ČSU, v níž středoškoláci představili 5 priorit pro spravedlivější školství. 

Pro bezpečné otevření škol je potřeba s odborníky vypracovat plán rozvolňování a jasně určit podmínky, za jakých bude návrat žáků do škol probíhat. Nelze říkat nepodložené termíny, středoškoláci se nechtějí do škol vracet znovu jen na týden. Před rozvolněním je třeba také připravit vyhovující infrastrukturu pro testování, nebo zajistit, aby studenti nebyli po návratu do škol přehlceni znalostními testy.

„Je absurdní, že v květnu rozvolňujeme lyžařské vleky, ale pro školy nemáme ani plán. Nezdá se, že by školství bylo v rozvolňování aktuálně priorita. Ve spolupráci s odborníky je třeba určit podmínky, za kterých se vrátí středoškoláci, zrušíme rotační výuku nebo obnovíme hudební a tělesnou výchovu. Zatímco jinde jsou školy na prvním místě, v Česku si dříve než do školy zajdeme na fotbal nebo chovatelskou výstavu,“ říká Ondřej Nováček, předseda České středoškolské unie.

Kontakt pro média:

Ondřej Nováček | předseda | +420 721 676 889 | onovacek@stredoskolskaunie.cz

Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 100 škol po celé České republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.