Skip to main content

Praha 19. 5. 2021 Česká středoškolská unie (ČSU) apeluje na bezpečný návrat do škol. Studenti se obávají nadměrného stresu spojeného hlavně s testováním a známkováním. K návratu do škol také stále není dostatek informací.

Čeští středoškoláci jsou doma nejdéle z celé Evropy. Až na jednu týdenní přestávku to bude 24. května téměř devět měsíců dlouhá doba, po které se středoškoláci vrátí do škol. Studenti strávili doma drtivou většinu školního roku, lze tedy očekávat, že šok z návratu se v jisté míře podepíše na každém studentovi. Nejvíce potom na téměř 10 000 středoškolácích, které se do distančního vzdělávání nepodařilo zapojit.
Současně s obnovením teoretické výuky budou probíhat i maturitní zkoušky, což celou situaci kolem návratu značně komplikuje. Studenty tak v onom týdnu čekají suplované hodiny a nebude jim věnována plná pozornost. Vzniklé komplikace tedy ještě více násobí stres kolem celého návratu.
Duševní zdraví studentů bylo v předešlých měsících vystaveno neobvyklým podmínkám. U studentů se často objevovala demotivace, nezájem se učit nebo navštěvovat on-line hodiny. Jednotvárnost distanční výuky a nedostatek socialize jsou faktory, které studenty negativně ovlivnily. Neinformovaný a nepřipravený návrat do škol bez dodržení adaptačního období by mohl negativní důsledky distanční výuky ještě prohloubit.
Konkrétní obavy středoškoláků jsou hlavně z přehnaného zkoušení a testování z mnohdy nedostatečně probraného učiva. Další často zmiňovaná obava je z pozdního nebo příliš zrychleného uzavírání známek. V nemalé míře se také objevují obavy ze samotných učitelů, kteří ne vždy respektují potřeby studentů a jsou odhodláni ignorovat adaptační období, které by podle doporučení MŠMT mělo trvat minimálně týden od prvního dne po návratu k prezenční výuce.

„Do konce roku zbývá šest týdnů. Toto období by mělo primárně sloužit k aklimatizaci se na školní prostředí, stmelování kolektivu a opakování nedostatečně probraného učiva z distanční výuky. V neposlední řadě by také mělo dojít k reflexi distančního vzdělávání v jednotlivých třídách a následná individuální domluva s učitelem na nezbytně nutném dozkoušení a doplnění známek. V ostatních případech, kromě těch nezbytně nutných, učitel může, stejně jako v loňském roce, využít možnosti slovního hodnocení. Důležité je k návratu do škol přistupovat racionálně a žáky nepřehltit,” říká Emílie Šulcová, 2. místopředsedkyně ČSU.

Kontakt pro média:
Ondřej Nováček | předseda | +420 721 676 889 | onovacek@stredoskolskaunie.cz

Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 100 škol po celé České republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.