Skip to main content

Letos se psala státní maturita z matematiky stále ještě volitelně s tím, že se nabízela i druhá možnost, maturita z angličtiny. Mně se ještě povinná maturita z matematiky rovněž týkat nebude, maturantů za čtyři roky ale ano. Přesto, že se zkouška mnohým může zdát jednoduchá, výsledky minulých let ukázaly, že tento test nesloží až pětkrát více studentů než například státní maturitu z angličtiny.

Z mezinárodního šetření PISA 2015, které se zaměřuje na studenty posledního ročníku základní školy nebo žáků odpovídajícího ročníku gymnázií vyplývá, že matematická gramotnost v ČR se oproti minulým letům stále snižuje. Totéž se vzhledem k výsledkům z loňské maturity z matematiky dá vypozorovat i u studentů středních škol Příčiny tohoto jevu jsou různé, povinná maturita z matematiky však neléčí systémový problém našeho školství, pouze maskuje symptomy. Deklarovaná motivace Ministerstva školství při jejím zavedení vycházela z předpokladu, že jednotný test, který definuje znalosti absolventa středního vzdělávacího stupně, přiměje učitele lépe učit. Implementace bohužel v našem vzdělávacím systému nefunguje a učitelům chybí jakákoliv podpora ze strany ministerstva.

„Povinná maturita z matematiky však neléčí systémový problém našeho školství, pouze maskuje symptomy.“

V našem částečně decentralizovaném systému zůstává na školách, aby přepracovaly takzvaný rámcový vzdělávací program tedy obsah učiva tak, aby odpovídal požadavkům CERMATu. Z definice jednotné zkoušky vyplývá, že by si tyto plány měly být velice podobné, jenomže nastává rozpor kupříkladu mezi středními odbornými školami a gymnázii. Oba typy vzdělávání jsou už z principu značně odlišné. Studenti jsou učeni jiným věcem, ale jednotná zkouška od nich očekává znalosti na podobné úrovni.

Vtipné je, že jednotnost testu nám možná také pokulhává. Společně s některými dalšími členy ČSU se shodnu na tom, že obtížnost testu meziročně osciluje. Dále se nám nelíbí, že úlohy místo testování logického myšlení a komplexní znalosti předmětu testují pouhé mechanické počítání.

Z čísel z minulých let se dá soudit, že až vstoupí povinná maturita z matematiky v praxi, neúspěšnost rapidně vzroste. ČSU se dlouhodobě snaží mírnit možné dopady. Právě proto se v minulosti úspěšně zasadila například o dělení výuky matematiky stejně, jako je dělený cizí jazyk. Učitel tím získá prostor pro individuálnější přístup ke studentům. Nejedná se ale o kompletní řešení a zatím nevíme o žádné další prevenci ze strany MŠMT, navzdory tomu, že ji opakovaně urgujeme.

Když se podíváme na předešlé šetření (PISA 2012), které se na matematiku zaměřilo, můžeme shledat korelaci mezi socioekonomickým zázemím studenta a následně dosaženou úrovní v matematice a tedy potenciál maturitu z matematiky úspěšně složit. Konkrétně se finanční situace rodiny promítá třeba na možnosti zařídit dětem doučování. Tímto povinná maturita z matematiky napomáhá uzavírání části populace v kleštích, které jim neumožňují se k lepšímu vzdělání dostat, což výrazně snižuje šanci na zlepšení jejich socioekonomické situace. V České republice tedy dochází k omezování sociální mobility. Stále neexistuje systémové řešení, co se studenty, kteří testem neprošli. V budoucnu lze očekávat nárůst případů studentů, kteří se po čtyřech nebo více letech studia objeví na trhu práce bez uzavřeného středoškolského vzdělání.

Na nepřipravenost systému na zavedení povinné maturity z matematiky dlouhodobě upozorňujeme společně s dalšími organizacemi zabývajícími se vzděláváním, jako je například EDUin. Shodné prvky najdeme také v postoji současného ministra školství v demisi Roberta Plagy, který v rozhovoru pro Deník.cz přirovnal zavedení povinné státní maturity z matematiky k chytání ryby za ocas. Zdůraznil i námi vyzdvihovanou nutnost zaměřit se spíše na výuku tohoto předmětu. Dokonce podotknul, že pokud zůstane ministrem školství, znovu otevře diskuzi o povinnosti této zkoušky.

Celé záležitosti se nadále budeme věnovat. Ministrovi Robertu Plagovi jsme poslali pozvánku na schůzku, která by měla proběhnout po zveřejnění výsledků maturity z matematiky. Chtěli bychom probrat současný stav a jeho možná řešení. Po zveřejnění výsledků matematiky spustíme dotazník pro maturanty,  jelikož právě ti nám mohou poskytnout informace z první ruky. Na základě výsledků určíme naši další strategii a argumentaci. V dohledné době také chceme pořádat pochod, a to právě za zlepšení výuky matematiky.

Závěrem chci zdůraznit, že jako Česká středoškolská unie se nestavíme kategoricky proti povinné zkoušce z matematiky v celkovém kontextu státní maturity. Vadí nám ale její nedomyšlená implementace a nepřipravenost škol na tento test.Aktualizace 

  • 16. 05. 2018 – Dotazník pro maturanty se nachází na této adrese.