Skip to main content

Koncem března jsme v Pardubicích uspořádali již třetí ročník Víkendu studentských samospráv. Zůčastnilo se ho okolo 50 středoškoláků ze všech koutů Česka. Sešli jsme se, abychom vzájemně sdíleli zkušenosti z fungování žákovských samospráv či parlamentů. Prostřednictvím Víkendu jsme pomohli networkovat aktivní středoškoláky a společně řešili problémy, které jejich samosprávy trápí. Snaha vylepšit poměry na školách totiž nemusí vždy dopadnout podle našich představ.

Kromě sdílení zkušeností čekalo účastníky i mnoho plodných workshopů, například jak založit školní časopis či jak se bránit dezinformacím. Na samém konci akce se konala debata na téma demokracie na školách.

Program započal v pátek brzy odpoledne, kdy po krátkém icebreakingu následovalo pár slov o České středoškolské unii z úst naší předsedkyně. Dále studenti nastínili fungování svých samospráv a vrcholem programu se zcela jistě stal workshop o lídršipu od Hodnotového vzdělávání. Účastníci se zamýšleli nad tím, jak má či nemá vypadat správný vedoucí tj. leader. Po shrnutí dne už nás čekala jen večeře a neformální program.

Neméně nabitou sobotu vyplnila přednáška o dezinformacích, kde jsme si rozebrali, jak a proč dezinformace vznikají a jak je rozpoznat od reálných zpráv. Následoval workshop o školním časopisu TGM (Tiskoviny gymnaziální mládeže), kde jsme se pobavili o překážkách zakládání školního časopisu, jak takový časopis udržet při životě a jak ho rozšířit mezi studenty. Následně nám Kačka Adámková (členka předsednictva) pověděla o debatních klubech na školách a závodním debatování. Ke konci dne dostali studenti zadání vlastního simulovaného školního projektu s pomyslným budgetem 10 000 Kč, který v neděli prezentovali. O vítězi rozhodla tříčlenná porota tvořená členy předsednictva Unie.

V neděli nás čekala zejména diskuze na téma demokracie na školách. Našimi hosty byli Tomáš Feřtek (EDUin), Petra Mazancová (Učitelská platforma) a naše (tehdejší) předsedkyně Lenka Štěpánová. Debatu moderovali Martin Mikšík a Viktor René Schilke.  Od demokracie na školách se debata stočila až k případnému zrušení osmiletých gymnázií. Taktéž byl vyzdvihnut fakt, že učitelé a učitelky ZSV nejsou dostatečně připravováni na to, jak ve studentech chuť k demokracii probouzet.

Po programu a obědě jsme odjížděli z akce zase o něco chytřejší a inspirovanější k tomu na svých školách něco změnit.