Skip to main content

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) chybovalo v zadání přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Podle ministra v demisi Plagy se tato chyba dotkne možná více než 700 uchazečů. I přes rychlou reakci na způsobené škody se domníváme, že by takové chyby nejenže neměly vznikat, ale především by CERMAT, jako státní organizace, měl udělat maximum pro předcházení těmto chybám. Jednou z klíčových oblastí je v tomto směru transparentnost tvorby jednotných zkoušek.

V návaznosti na vzniklou chybu bychom chtěli znovu apelovat na CERMAT, aby změnil svůj přístup k uveřejňování informací. Právě data o tvorbě testů by měla podléhat kontrole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a kontrole veřejné. V současné době neexistují žádné dostupné informace o tom, kdo a podle jakých parametrů určuje obtížnost zkoušek, případně kdo a jakým způsobem rozhoduje ve sporných případech. Rádi bychom poukázali také na fakt, že nejde jen o tuto konkrétní prokázanou chybu, ale o větší množství sporných zadání, která popisuje Tomáš Feřtek v tiskové zprávě organizace EDUin.

Díky iniciativě Maturitní data – odtajněno, která usiluje o uveřejňování anonymizovaných výsledků zkoušek, mají učitelé na základních a středních školách možnost žáky kvalitněji připravovat. Přesto nás stále čeká dlouhá cesta ke zkvalitnění zkoušek jako takových a právě transparentnost je pro další pokrok klíčová.