Skip to main content

V pátek 26. května proběhla v prostorách Skautského institutu v Praze letošní první a v celkovém pořadí již čtvrtá akce z projektu Zažij střední jinak České středoškolské unie. Sešla se zde řada studentů středních škol, kterým podoba jejich výuky a čas strávený ve školní lavici není lhostejný.

Program byl zahájen krátkým představením České středoškolské unie, našich projektů a právě probíhající činnosti, zejména ve formě kampaně Revoluce na střední. Pak už následovala debata, při které jsme se věnovali otázce, jestli se ve škole skutečně vzděláváme v tom, co nás baví. Pozvání přijali tři hosté, kteří jsou s touto problematikou spjati a dlouhodobě se jí zabývají – Jitka Kmentová, ředitelka Gymnázia Na Zatlance, které od nadcházejícího školního roku otevírá alternativní třídu s experimentálním vzdělávacím programem, senátor a ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička a Bob Kartous ze vzdělávacího think tanku EDUin. Diskuze účastníkům uvedla celkovou problematiku a nabídla zajímavé příklady, jak to chodí na různých školách a jak by mohla situace vypadat v ideálním případě. Oblibu si získala zejména větší volitelnost předmětů díky seminářům, narazili jsme ale také na překážky, například v podobě ztížené tvorby rozvrhu a kombinace předmětů.

Po podnětné diskuzi následoval workshop za účasti našich hostů, během kterého měli studenti možnost přednést své postoje a svůj pohled na aktuální situaci ve školách a snažit se společně nalézat možná řešení. Mezi ty nejzajímavější návrhy tentokrát patřilo například mít možnost vytvořit si vlastní rozvrh nebo klást větší důraz na využívání online materiálů, např. masivních online kurzů, které by mohly nahradit a doplnit některé předměty. Výstupy budou dále sloužit jako podklad pro naše směřování ve vzdělávací politice. Ty předchozí jsme již využili zejména pro Revoluci na střední.
V tomto roce plánujeme uspořádat, stejně jako tomu bylo loni, celkově tři akce ze série Zažij střední jinak. Ty zbývající se budou konat v průběhu října, nejprve v Brně a následně v Ostravě. Rádi se s Vámi ale uvidíme již 14. září na předvolební debatě se zástupci politických stran zaměřené na téma vzdělávání v Knihovně Václava Havla v Praze. Budeme se těšit!