Skip to main content

Od pátku 17. 3. do neděle 19. 3. proběhl v Pardubicích již druhý ročník Víkendu studentských samospráv. Sešlo se zde přes 20 účastníků, kteří  zastupovali své školní rady, parlamenty a senáty a toužili se dozvědět něco o tom, jak své samosprávné orgány vylepšit. Toto vše se odehrálo v prostorách Univerzity Pardubice, která nám velkoryse poskytla jedno celé patro v budově univerzitní auly, za což jim ještě jednou děkujeme.

Program zahájil v pátek odpoledne předseda České středoškolské unie Štěpán Kment, který účastníkům představil naši organizaci a přiblížil jim cíl Víkendu studentských samospráv. Poté proběhla série seznamovacích aktivit, při které se účastníci i členové týmu více seznámili. Den příjemně zakončil Bob Kartous z  EDUinu, který promluvil o minulém režimu, původu problémů v českém školství a dal tak všem mnoho podnětů k zamyšlení, což se ukázalo i v živé diskuzi, která následovala.

V sobotu ráno nás navštivili Josef Škrdlík a Mirek Lžičař z Projektu Kepler, studentské vzdělávací iniciativy, která si klade za cíl ukázat mladým lidem, že mohou pořádat různé mimoškolní aktivity a vzdělávat se i jinak, než ve škole. Účastníci si tak odnesli mnoho inspirace pro akce, které by mohly pořádat i jejich samosprávy.

Po nich vystoupila Marie Salomonová z neziskové organizace Nevypusť duši, aby pohovořila o duševním zdraví a vnímání psychických poruch ve společnosti. Mluvila také o tom, jak se chovat k našim blízkým, pokud je stihne takovýto problém a na závěr nás naučila malé relaxační cvičení, které jsme si vyzkoušeli i v praxi.

Po obědové pauze přišel workshop Lenky a Štěpána, který byl zaměřen na velmi specifickou oblast – projektové řízení a plánování. Schopnost správně vést samosprávu patří k nedílným součástem jejího fungování. Členové týmu velmi detailně popsali, jak správně na to. Hned po krátké pauze si účastníci mohli nově nabité vědomosti vyzkoušet v praxi, protože následovala tvorba projektů ve skupinkách. Cílem aktivity bylo vytvořit co nejoriginálnější a nejreálnější projekt a odprezentovat ho před porotou. Nakonec vzniklo celkem 5 velmi nápaditých a jeidnečných projektů a porota pak mezi nimi vybrala vítěze.

V neděli ráno se účastníci i přes nepřízeň počasí vypravili prozkoumat krásy města Pardubice a vyfotit u toho nesčetné množství selfies, které pak členové týmu posoudili svým zkušeným okem. Po jejich návratu vystoupil Ondřej Hanko z Lidových novin se svým příspěvkem o školních časopisech, jejich vedení, tématech, které by měly obsáhnout a celkovým náhledem na novinařinu jako takovou. Do debaty se hojně zapojili účastníci, kteří již nějaký časopis na škole měli, ale i ti, kteří ho teprve chtěli založit.

Čas po obědě byl vyplněn již tradiční diskuzí o směřování a fungování ČSU, která je vždy oblíbenou částí programu. Účastníci přispěli svými názory a pohledy na školství, z nichž vždy tým čerpá nové nápady a inspiraci pro své další fungování.

Posledním hostem se stala Michaela Zrnečková z Národního ústavu pro duševní zdraví, která nám také představila téma nahlížení na duševní poruchy ve společnosti, ovšem z jiného úhlu než slečna Salomonová, a tak se účastníci ještě více vzdělali v řečené oblasti.

Tím se celý víkend nachýlil ke konci. Byly rozdány účastnické certifikáty, a parta středoškoláků, která se za tři dny velmi rychle poznala a sblížila se vydala na cestu domů. Tímto tedy ještě jednou děkujeme všem hostům, kteří pro nás připravili své skvělé prezentace, všem účastníkům, kteří byli plní elánu a vždy měli chuť se zapojit do diskuze, a v neposlední řadě týmu ČSU, který to vše připravil. V brzké době se můžete těšit na další akce a doufáme, že se na nich opět shledáme!

Eva Klímová