Skip to main content

Rakovník, 26. 6. 2017 – Česká středoškolská unie podpořila studenty Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku, kteří požadují odstup ředitelky Radky Soukupové. Ta byla do funkce jmenována v roce 2015 navzdory výsledku konkurzního řízení, které vyhrál mezi studenty oblíbený učitel a tehdejší zástupce ředitele Emanuel Vambera. Vamberovi navíc ředitelka začátkem června vypověděla smlouvu, což bylo impulsem pro studentské nepokoje. Středoškolská unie v souvislosti s případem upozorňuje na problém politického jmenování ředitelů škol. Právě apolitizace tohoto procesu tvoří jeden z devíti požadavků středoškoláků, které byly představeny v kampani Revoluce na střední.

Studenti obchodní akademie v minulém týdnu hromadně protestovali v ulicích a sesbírali pod petici za odstup ředitelky více než 500 podpisů. Požadují změnu v přístupu vedení školy, který se negativně promítá na atmosféře ve škole. V posledních dvou letech ji opustilo šest kantorů, ať už z vlastního rozhodnutí, nebo proto, že jim byly pro údajnou nadbytečnost vypovězeny smlouvy. “Plně stojíme za požadavkem studentů obchodní akademie v Rakovníku, je absurdní, že ačkoliv s kroky ředitelky nesouhlasí učitelé ani studenti, a dokonce protestují v ulicích, jejich hlas není brán v potaz,” říká Lenka Štěpánová, předsedkyně České středoškolské unie. Unie středoškoláků zároveň adresovala dopis hejtmance Středočeského kraje, v němž ji žádá o zásah do situace.

Dle slov studentů se po nástupu ředitelky Soukupové zhoršila celková atmosféra na škole a nepřispělo to ani pověsti školy. “Z rakovnické základní školy se na naši obchodní akademii hlásí jen jeden uchazeč a mnoho z nás zvažuje přestup na jinou školu. Personální změny, které ředitelka provádí, zhoršily kvalitu naší výuky a budoucí maturanti mají obavy, zda budou u maturit a přijímaček na vysoké školy úspěšní. Trváme na našem požadavku, aby paní ředitelka odstoupila,” komentuje situaci studentka Masarykovy obchodní akademie Sára Pechová po pondělním jednání se Soukupovou, na kterém se studenti s ředitelkou opět neshodli.

Proti jmenování Soukupové do funkce přitom protestovali už v roce 2015 i učitelé. Výběrové řízení totiž vyhrál tehdejší zástupce ředitele Emanuel Vambera. Vedení kraje ve složení ČSSD a KSČM se ale rozhodlo do funkce jmenovat Radku Soukupovou. Ta je řadovou členkou ČSSD a za stranu rok předtím, než se stala ředitelkou, neúspěšně kandidovala i do městského zastupitelstva.

Podle České středoškolské unie dochází k politickému jmenování ředitelů na školách běžně. Namísto toho, aby byl do funkce dosazen kandidát s odbornými dovednostmi a především pedagogickými zkušenostmi, dostávají se na posty ředitelů mnohdy lidé napojení na vedení kraje. Unie středoškoláků to zdůvodňuje tím, že současná legislativa umožňuje zřizovateli přespříliš velkou kontrolu nad procesem jmenování ředitelů. “Současný systém je nastaven tak, že jednak má výběr odborné komise pro zřizovatele, kterým je většinou politicky řízený kraj, pouze doporučující charakter, a jednak výběrové komisi zřizovatel naprosto dominuje. De facto ovládá čtyři místa z celkového počtu sedmi členů komise,” doplňuje Josefína Paloudová, 1. místopředsedkyně ČSU a dodává, že největší problém je to na menších městech, kde je funkce ředitele poměrně lukrativní post.

Nyní tvoří výběrovou komisi dva zástupci zřizovatele, zástupce odboru školství příslušného krajského úřadu, zástupce školské rady, kterým může být rovněž zřizovatel, jeden člen za Českou školní inspekci a jeden za pedagogické pracovníky školy. “Jestliže chceme kvalitní školství, je naprosto klíčové, aby školy vedli odborníci na vzdělávání a pedagogičtí lídři. V současnosti jsou ředitelé spíše manažery na opravy střech a fasád, namísto aby poskytovali plnou podporu svým učitelům a žákům. Politizovaná výběrová řízení této situaci zdaleka nepomáhají,” zakončuje Štěpánová.

Stáhnout dopis hejtmance Jermanové

AKTUALIZACE 4. 7.  2017: Přidáváme odpověď hejmanky Středočeského kraje a náš dopis:

Vážená paní předsedkyně,

obrátila jste se na mne v souvislosti s vyhrocenou situací v Masarykově obchodní akademii v Rakovníku, která gradovala koncem letošního školního roku, a žádáte mě, abych napomohla k jejímu řešení.

Věřte, že se Středočeský kraj se situací v Masarykově obchodní akademii zabývá už od prvopočátku protestů studentů proti paní ředitelce a snaží se nalézt nejvhodnější postup, jak daný stav věcí změnit. Ještě před pochodem studentů na základě informací a osobních e-mailů navštívil školu a setkal se se studenty, ředitelkou a propouštěnými učiteli vedoucí odboru školství mládeže a sportu Mgr. Radek Coufal. Okamžitě po vypuknutí protestů vyhrocenou situaci na místě řešil krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Jan Skopeček, který se rovněž setkal s paní ředitelkou Radkou Soukupovou, částí pedagogického sboru i studenty. Paní ředitelka dostala za úkol situaci uklidnit a stabilizovat, aby nedošlo k tomu, že nám žáci začnou přecházet na jiné školy obdobného typu. Úbytek žáků a snížení počtu tříd byl důvodem, proč ředitelka přistoupila ke dvěma výpovědím pedagogů.

Takováto záležitost je věcí manažerského rozhodnutí, které bylo a je zcela v její kompetenci. Co se týká legislativních předpisů, podle našich informací nedošlo k žádnému porušení ani pochybení, takže jakékoliv razantní řešení ve smyslu jejího rychlého odvolání z funkce by nebylo tou správnou cestou, jak problém vyřešit.

Požadavek vedení Středočeského kraje vůči paní ředitelce je však jednoznačný. Musí se zamyslet nad udělenými výpověďmi, případně přehodnotit svá rozhodnutí, a musí se studenty i pedagogy více komunikovat.  Nepodaří-li se jí to, a situace se na škole nezmění, je logické, že každý odpovědný manažer musí zvážit, zda není čas pro změnu. To platí pro paní ředitelku Soukupovou a samozřejmě se od toho odvine i naše rozhodnutí, jakým směrem a pod jakým vedením se škola bude ubírat dál. 

Pokud jde o jmenování paní Mgr. Radky Soukupové ředitelkou školy, jak jistě víte, bylo toto plně v kompetenci Rady Středočeského kraje a do funkce byla jmenována v souladu se školským zákonem. 

Uvědomujeme si, že prestiž rakovnické Masarykovy obchodní akademie je tímto případem v toto chvíli poškozena, ale věřte, že učiníme vše, aby se vrátila a aby studenti i pedagogové byli na svoji školu v dalších letech opět hrdí.

Doufám, že Vám, paní předsedkyně, mé stanovisko více přiblížilo náš přístup k danému problému.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jaroslava Pokorná Jermanová

Hejtmanka Středočeského kraje

Se studenty v Rakovníku budeme dále v kontaktu a doufáme, že se situaci podaří brzy vyřešit.