Skip to main content

Praha, 8. 6. 2017 – Maturitní slohové práce z českého jazyka letos znovu po pěti letech opravovalo centrálně Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat. Středoškoláci sdružení v České středoškolské unii upozorňují na nesrovnalosti v jejich hodnocení, trojky a čtyřky podle nich dostávali maturanti i za jinak jedničkové práce. Se stejným problémem se přitom Cermat potýkal i před pěti lety, kdy se studenti proti chybám v centrálně opravovaných pracích odvolávali a některé případy končily i u soudu. 

Obrací se na nás mnoho maturantů, kteří s hodnocením své slohové práce nejsou spokojeni. Jedná se přitom často o případy jedničkářů, kteří za slohovou práci splňující podmínky stanovené Cermatem dostali z nepochopitelných důvodů mnohdy i trojku či čtyřku,“ říká předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová. Kritéria hodnocení maturitních slohů se od minulých let, kdy slohy opravovali učitelé na školách, neměnila.

Také podle Společnosti učitelů českého jazyka a literatury se nachází v hodnocení slohů závažné nejasnosti. „Nejvíce byly postiženy úvahy – máme v rukou slušné úvahové texty prakticky bez větších pravopisných a stylistických chyb, v nichž bylo výrazně penalizováno údajné odchýlení od tématu či útvaru,“ říká Veronika Valíková, tisková mluvčí SUČJL.

Na stranu studentů se staví i učitelé, kteří v minulých letech plnili funkci certifikovaných hodnotitelů. „Při porovnávání letošních výsledků centrálně hodnocených prací a výsledků podle mého hodnocení jsem zjistila, že se liší o pět až deset bodů, což může znamenat v konečném důsledku rozdíl ve známce až dva stupně,” říká Lucie Cimmrová, učitelka českého jazyka na SOŠ Waldorfské v Ostravě a certifikovaná hodnotitelka Cermatu. “Práce, která je jednoznačným vyprávěním, byla například ohodnocena v oblasti slohového útvaru pouze jedním bodem z pěti možných.” 

“Jako problematické vnímáme i to, že k výsledkům písemných prací dostávají studenti jen výsledkovou tabulku. Dozvídají se tak pouze, ve kterých oblastech hodnocení jim byly strženy body, nikoliv však už, kde přesně v textu udělali chybu. Během studia na střední škole to jsou přitom právě slohové práce, které mají vždy poučný komentář. Při maturitě se Cermat ale omezil jen na nekonkrétní počítačové fráze,“ dodává k hodnocení slohů Josefína Paloudová, 1. místopředsedkyně ČSU.

Písemná část maturitní zkoušky začínala letos oproti minulým letům nezvykle brzy, a to již na začátku dubna, měsíc před konáním ústní části zkoušek. Cermat si tak chtěl pojistit, že stihne maturitní slohy opravit, tento rok mu totiž přibylo také opravování jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Své výsledky se ale i přesto maturanti dozvídali až o měsíc později. „Výsledky obdržela řada maturantů pouhý den před ústní zkouškou, nebo dokonce až ráno několik minut před jejím konáním. Pro studenty to ve chvíli, kdy už se potřebují soustředit na ústní část zkoušky, znamená zbytečný stres a nejistotu, zda byli ve slozích úspěšní,“ uvádí Lenka Štěpánová a na závěr doplňuje: “V otevřeném dopise vyzýváme Cermat k objasnění nesrovnalostí, které se u hodnocení slohových prací objevily. U slohových prací, při jejichž hodnocení k pochybení došlo, požadujeme jejich hromadnou korekci.”

Stáhnout otevřený dopis Cermatu

AKTUALIZACE 4. 7. 2017: Publikujeme odpověď Cermatu na náš dopis. Z odpovědi vyplývá, že slohové práce jsou hodnoceny dvěma hodnotiteli jen tehdy, jsou-li na hranici propadnutí, zbytek slohů hodnotí pouze jedna osoba. To považujeme za nedostatečné pro zajištění objektivity zkoušky a budeme proto prosazovat zejména změnu této praxe. 

Stáhnout odpověď Cermatu