Skip to main content

Česká středoškolská unie prosazuje koncepční pojetí stravování na středních školách s ohledem na finanční dostupnost a kvalitu stravy. Je důležité, aby žáci středních škol měli možnost si zajistit jídlo a pití v průběhu vyučovacích dní v rámci budovy školy. Řada žáků je dnes zvyklá pořizovat si snídani a svačinu až ve škole, proto je úroveň zde nabízeného stravování klíčová pro udržování zdravé životosprávy.

Jsme přesvědčeni, že ministerstvo školství by mělo činit kroky ke zlepšování kvality a finanční a místní dostupnosti potravin a nápojů ve školách. Proto navrhujeme, aby stát dotoval nad rámec obědu také i snídaně a svačiny, např. prostřednictvím školních jídelen. Hustá síť školní jídelen a již existujíci systém dotovaných obědů přirozeně nabízí možnost zavedení snídaní i svačin, u nichž by bylo možné zajistit jak nutriční vyváženost, tak cenovou dostupnost.

Toto stanovisko navazuje na naši kampaň otevřeného dopisu k pamlskové vyhlášce.