Skip to main content

Před pár týdny mi byla nabídnuta možnost zúčastnit se týdenního zasedání, které shromáždilo zástupce ze studentských unií po celé Evropě. Tématem byla „Škola pro všechny“ a debatovali jsme v prostorách European Youth Center v Budapešti. Naším cílem bylo nejen odhalit problém, který ztěžuje některým skupinám přístup do škol, ale také se pokusit najít řešení těchto problémů.

Debatovali jsme nejdříve o lidských právech a jejich důležitosti v moderní společnosti, poté jsme se dostali k určení problémů, které vedou k vyčleňovaní ze školství, společnosti. Tyto problémy jsme aplikovali v jednotlivých zemích a porovnávali, jak se přístup k nim liší. Obecně nám vznikly 3 skupiny nejvíce trpící vyčleněním:

  •      Fyzicky a mentálně postižení
  •      Sexuální menšiny
  •      Migranti a běženci.

Poté, co jsme definovali cílové skupiny a jednotlivé problémy, bylo na čase najít řešení těchto problémů. Jako nejdůležitější nám přišlo:

  •      Zbavení se tabu o těchto tématech
  •      Podpora rozvoje infrastruktury
  •      Lepší začlenění těchto témat do RVP
  •      Edukace učitelů.

Shodli jsme se na tom, že poslední odrážka je obzvláště důležitá. Učitelé jsou totiž jakýmsi vzorem osobnosti pro studenty, a jsou schopni silně ovlivnit názor studentů. Co více, učitel by měl být vždy pro studenta podporou, obzvláště pokud je nebo může být ohrožen sociálním vyčleněním.

Protože teorie je jedna věc a praxe jiná, navštívili jsme 3 organizace, které se v Budapešti zabývají integrací vyčleněných menšin:

V rámci programu jsme také měli společný workshop s organizací IFHOHYP. Tady jsme rozebrali, co znamená hatespeach a jak ho rozpoznat.

Poslední 2 dny byly zasvěceny nástrojům, které můžeme použít pro rozšíření povědomí  nebo nápravu jednotlivých problémů. Nejenom že jsme si řekli teoretický základ, ale měli jsme také možnost sdílet naše vlastní projekty a zkušenosti s ostatními.