Skip to main content

Naším dlouhodobým zájmem je zlepšovat úroveň školství, přičemž jeho jádro je ve třídách, v kvalitě učitele. Učitelská profese na středních finančně zaostává oproti jiným profesím s požadavkem na VŠ titul, mezinárodní srovnání OECD umisťují ohodnocení našich kantorů až na chvost měřených zemí. Spojením nízkého zájmu mladých vysokoškoláků jít učit na střední, zákazu vstupu nepedagogům před katedru a vysokého průměrného věku kantorů (bezmála polovině je přes 50 let) spolu se stále mizerným platem se konkurence mezi učiteli pořád snižuje. Jak potom můžeme vyvíjet tlak na zlepšování učitelských (zejména didaktických) standardů, když se pro to nevytváří prostředí? Jakou má učitel motivaci neučit 30 let stejným způsobem okoukaným z vlastního mládí?

Zvýšení platů učitelů o 8 % místo minimálně 10 % není dostatečné

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1825220-ucitele-dostanou-pridano-osm-procent-ostatni-statni-zamestnanci-pet