Podporujeme iniciativu žádající vysvětlení, zda vybrané úlohy z maturitního testu ČJ a lit. a matematiky byly v souladu s RVP tak, jak to ukládá zákon. Co nám ale přijde ještě závažnější kolem letošních maturit jsou diskriminující výroky představitelů CERMATu vůči učňům-maturantům. Zástupci organizace pro přípravu testu tvrdí, že „maturita není pro učně“ (ředitel Zíka) či že společná zkouška obsahuje úlohy, které „skutečně míří spíše na gymnazisty“ (tvůrce testu ČJ a lit. Kostečka).

Zastáváme názor, že máme-li jednotnou státní maturitní zkoušku pro více oborů, její úroveň musí být spravedlivě nastavena tak, aby ji byl schopen zvládnout kdokoliv z množiny testovaných stejně . Jestliže však test obsahuje úlohy, o kterých je předem známo, že je zvládne jedna část maturantů lépe než jiná, je tím porušen předpoklad rovných podmínek pro všechny testované napříč obory, na kterých společná část maturitní zkoušky staví. Pro rozlišovací složku existuje povinná školní část, v níž je testována obtížnost stanovená jednotlivými obory a školami.

Kvůli oběma zmíněným událostem adresujeme dopis ministryni, kde ji prosíme o vysvětlení a nastavení rovných podmínek u maturit do budoucna.