Skip to main content

Před bezmála dvěma měsíci jsme se připojili k iniciativě Maturitní data – odtajněno s cílem získat informace o výsledcích jednotlivých úloh společné části maturitní zkoušky. Ty mohou posloužit k lepší diagnostice připravenosti studentů, jakož i sledování vývoje maturitních testů samotných. S časovým odstupem informujeme, že maturitní data byla “odtajněna”, a to zejména díky iniciativě pana Botlíka a EDUinu, ke kterým jsme se původně přidali jako první podporovatelé.

V této věci nám byl paní ministryní Valachovou adresován dopis odkazující na zveřejněná data. Ta jsou nyní pro rok 2016 dostupná zde. I nadále budeme žádat o zveřejňování takto podrobných statistik v dalších letech.

Díky odtajněným datům můžeme hledat úlohy, které činily studentům problémy, a analyzovat je. Statistiky zkoumal a přehledně publikoval s komentářem např. pan Botlík ve svém příspěvku.