Skip to main content

Maturuješ letos? Nebo tě maturita čeká až v následujících letech? Chtěl/a bys vědět, jaká otázka zamotala nejvíce studentům hlavu? Nebo by tě zajímalo, jaké jsou správně odpovědi? MŠMT by mělo by mělo nabízet informace o výsledcích maturit z vlastní iniciativy, ale dosud tomu tak není. My teď máme možnost to společně změnit, přidej se a požádej ministerstvo a CERMAT o zveřejnění výsledků maturitních testů!

Co je cílem a proč?

Cílem projektu Maturitní data je přimět Cermat a MŠMT ke zveřejňování anonymizovaných maturitních dat, kterých budou moci využít nejen odborníci, ale i žáci a učitelé, například objeví-li se sporné zadání v některé z úloh. Zveřejnění dat nemůže nikoho poškodit, neboť se jedná o informace, které postrádají vazbu na konkrétní osobu nebo školu. Finanční náklady na zveřejnění jsou zanedbatelné a časová náročnost je minimální. Prostřednictvím zveřejnění výsledků úspěšnosti maturantů v testech vznikne mimo jiné možnost dozvědět se, zda se zhoršují studenti, a nebo jen CERMAT vytvořil těžší test. Kromě toho, že se budeme moci použit z chyb našich předchůdců, budeme se také moci efektivněji bránit proti špatným zadáním (a našim zbytečným neúspěchům) a docílíme objektivnějšího zhodnocení výsledků našeho vzdělávání.

Co mohu udělat?

Maturitní data jsou každoročně pořizována z prostředků daňových poplatníků, avšak středoškoláci, učitelé ani ostatní se z nich zatím nemohou poučit. Jelikož MŠMT nezveřejňuje anonymizovaná data z vlastní iniciativy, nezbývá nám nic jiného, než abychom si řekli. Jakožto žadatel nemusíš být plnoletý a MŠMT musí žádosti automaticky vyhovět.

Stačí, když se pomocí emailové adresy zaregistruješ na webu Maturiní data, čímž dáš najevo, jsi připraven/a požádat MŠMT o výsledky jednotlivých úloh. Nebudou-li do 17. května 2016 na internetu zveřejněny požadované informace, obdržíš emailem předlohu žádosti připravenou tak, abys s jejím podáním neměl/a zbytečnou práci.

„Otevření“ dat umožní maturantům kvalitnější přípravu, připoj se k žádosti o zveřejnění dat i ty.