Skip to main content

Vyjadřujeme podporu vysokoškolské samosprávě – Studentské komoře Rady vysokých škol – v jejich usnesení a připojujeme se tím k podporovatelům doplnění názvu státního svátku 17. listopadu. Vzhledem k historickým důvodům, které jsou součástí usnesení SK RVŠ níže, se domníváme, že studentský hlas byl v tento den vždy hybatelem událostí a neměl by být vypuštěn. Spolu s komorou tedy navrhujeme, aby se současný název svátku rozšířil z „Den boje za svobodu a demokracii“ o termín „Mezinárodní den studentstva“. Tímto symbolickým krokem chceme zachovat odkaz sametové revoluce, současně ho doplnit o historický původ dne a oboje tak propojit.

Přestože středoškolští studenti nehráli při událostech v roce 1939 a 1989 tak významnou roli jako jejich starší kolegové, jé záhodno mluvit o studentském hlase jako o celku obou zmíněných skupin. Právě během středoškolského studia se významně formují občanské postoje a hodnotové zakotvení, které se později během studia může rozvíjet. Je klíčové posilovat základy liberální demokracie a pozitivní vztah ke svobodám, které máme dnes zejména zásluhou projevů studentského hlasu v minulosti.

Zde naleznete Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k zakotvení Mezinárodního dne studentstva v názvu státního svátku dne 17. listopadu.