Skip to main content

V souvislosti se zveřejněnými výsledky letošních státních maturit z matematiky vyzývá Česká středoškolská unie poslance, aby nehlasovali pro novelu školského zákona. Ta totiž mimo jiné zavádí matematiku jako povinný maturitní předmět pro více než polovinu středních škol od roku 2021. Statistika ovšem ukazuje, že si matematiku místo cizího jazyka bere každým rokem méně studentů, přičemž neúspěšnost se pohybuje stále u jedné čtvrtiny maturantů. Navíc, matematickou zkoušku si vybírají hlavně gymnazisté, ovšem za pět let z něj mají maturovat také žáci vybraných odborných škol a učilišť.

Ačkoliv Česká středoškolská unie nedávno vyjednala vyučování matematiky ve skupinách, nestačí to podle jejích představitelů k zavádění povinné maturity z tohoto předmětu. “Nejdříve se musí prokazatelně zlepšit výuka matematiky, až poté lze uvažovat o zavedení z ní povinné maturity. Ministerstvo školství, aniž by systematičtěji pracovalo na vylepšeních, rozehrává nebezpečnou hru s budoucími maturanty,” tvrdí Štěpán Kment, předseda unie.

Zatímco ještě v roce 2013 si matematiku zvolilo 39 % studentů, letos se počet snížil na 25 %, a to při zachování neúspěšnost dodnes zhruba 20-24 %. Ministerstvo školství, motivované snahou průmyslníků pozvednout zájem o technické obory, se podle středoškoláků však vydává směrem vysokého počtu propadlíků. “Už nyní vidíme, že se žáci matice vyhýbají a nezlepšují se v ní. Apelujeme tedy na poslance, aby byli zdrženliví, nehlasovali pro novelu školského zákona a předešli tak v budoucnu masivnějšímu počtu neúspěšných maturantů,” říká Lenka Štěpánová, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie.

Středoškoláci již dříve upozorňovali, že zavádění maturit z matematiky se dělo pod vlivem Svazu průmyslu a dopravy, významné zájmové organizace zaměstnavatelů. Exministr školství Chládek vyhověl jejich požadavku, nepřipravil však již žádná zlepšení výuky tohoto předmětu. “Požadavek průmyslníků je z jejich strany legitimní, ministerstvo školství ale mělo připravit koncepční řešení, které reálně zhodnotí připravenost studentů,” doplňuje Štěpán Kment.

Česká středoškolská unie je studentským spolkem sdružujícím žáky z více než 140 středních škol v ČR. O vzdělávací politice vede aktivní dialog s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy či poslanci školského výboru Poslanecké sněmovny. Jako svůj cíl si po vzoru evropských středoškolských unií vytkla zastřešovat, hájit a prosazovat zájmy středoškoláků.