Skip to main content

Praha, 2. října 2015 – Vláda schválila novelu školského zákona, která zavádí povinnou maturitu z matematiky od roku 2021. Podle žáků z České středoškolské unie ovšem záměr není dostatečný pro zlepšení výuky předmětu, ze kterého středoškoláci u maturit selhávají nejvíce. „Ministerstvo školství by mělo výrazně podpořit výuku matematiky ve skupinách, jako je tomu například u cizích jazyků. Látka se lépe vysvětluje, přizpůsobuje se tempo, je více prostoru na dotazy a předmět se pak stává oblíbenějším,” navrhuje předseda České středoškolské unie Štěpán Kment.

Novelu, která nyní míří do Parlamentu, komentuje 1. místopředseda Unie David Bouz: „Pro zavedení povinné maturity z matematiky by měly být splněny tři předpoklady. Zaprvé dát žákům na začátku studia jasně vědět, z čeho budou maturovat, zadruhé zavést dostatečnou hodinovou dotaci na všech středních školách a zatřetí přiblížit výsledky ostatním dvěma zkouškám. Zatímco ministerstvo první dva body nyní plní, o reformě výuky se nemluví.”

Aktuálně nezbývá v hodinách čas na úplné vysvětlení a procvičení látky, což posléze u maturit způsobuje potíže v podobě propadlíků. „Kromě školení pro učitele je klíčové matematiku na středních školách více individualizovat,” říká Štěpán Kment. Vědecké studie zkoumající výuku ve skupinách prokazují dosahování lepších výsledků a přiblížení probíraných témat. „Středoškoláci, které zastupujeme, se shodují, že by rozdělení na menší skupiny znatelně pomohlo. Souhlas nalézáme i mezi kantory,” shrnuje David Bouz.

Předkládané rozdělování hodin je spjato s vyššími náklady na učitelské úvazky. „Věříme, že ministerstvo náš návrh zohlední v chystané změně financování regionálního školství, která by se měla odpoutat od současné praxe. Školy se často snaží nabrat co nejvíce studentů, a to poté vede k přeplněným třídám,” vysvětluje Štěpán Kment. Významným příjmem středních škol jsou nyní normativy na žáky stanovující finanční prostředky, jimiž je provoz vzdělávacích institucí placen. Česká středoškolská unie ovšem zdůrazňuje potřebu školství přizpůsobovat výkonu jednotlivých žáků při zachování současné obtížnosti.