Skip to main content

Na začátku září jsme se opět sešli s panem náměstkem pro vzdělávání ministryně školství Jaroslavem Fidrmucem, abychom s ním prodiskutovali současné otázky ve vzdělávání, naše současné i plánované projekty a možnou účast na plánech samotného ministerstva.

Přečtěte si, o čem jsme vedli diskusi!

S panem náměstkem jsme se bavili nejprve o žákovských parlamentech. Mluvili jsme o záměru ministerstva na demokratizaci principů vedení školy, kde by právě školní samosprávy měly hrát základní roli. Navrhovali jsme rovněž propojení studentských parlamentů a školních rad, aby všichni žáci měli adekvátní zastoupení a mohli se zapojit do řešení otázek vedení školy, což pan náměstek souhlasně kvitoval. Aby se všichni žáci mohli řádně do žákovského parlamentu zapojit, plánuje MŠMT zavést třídnické hodiny, které by k tomu sloužily.

Probírali jsme i palčivou otázku občanského vzdělávání v České republice, v rámci diskuse jsme se bavili o možnosti zřízení české obdoby německé Spolkové agentury pro politické vzdělávání, či zapojení ČSU do komise pro občanské vzdělávání, která funguje při ministerstvu.

Česká středoškolská unie se dále zapojí i do tvorby nové formy mistrovské zkoušky či nových RVP pro střední odborné školy a učiliště, budeme vést dialog ohledně připravované vyhlášky zakazující na školách sladkosti a nezdravé nápoje/potraviny a budeme konzultovat různé další materiály ministerstva týkající se středního školství.

Dlouhou diskusi jsme vedli i o výuce matematiky, kde je ministerstvo nakloněno pozitivním změnám i v souvislosti s novým způsobem financování škol. Jednali jsme i o slovním hodnocení z některých předmětů.

S MŠMT budeme i nadále aktivně spolupracovat na dalších otázkách a těší nás, že je spolupráci s českými středoškoláky nakloněno i samo ministerstvo. Mnohokrát děkujeme panu náměstkovi za naše plodné setkání!