Skip to main content

Vážené paní rektorky, vážení páni rektoři,
obracíme se na vás jménem Středoškolského sněmu hlavního města Prahy a České
středoškolské unie. Oba naše spolky sdružují středoškoláky a snaží se prosazovat jejich zájmy, a
to jak už na území hlavního města, tak celé České republiky.
Tímto otevřeným dopisem na vás apelujeme, abyste zvážili posunutí termínů, popřípadě jejich
přidání s větší časovou mezerou mezi jednotlivými termíny. Evidujeme případy, kdy přijímací
zkoušky, a to oba termíny, kolidují s maturitou na jednotlivých středních školách (příkladem je
FMV VŠE s maturitou na Gymnáziu Karla Sladkovského). Jejich současná podoba nám
středoškolákům zároveň nedává dostatek času na řádnou přípravu, a to hlavně z důvodu
posunutí školního roku, čímž přijímací řízení na vysoké školy mimo jiné zvýhodňuje zahraniční
studenty. Proto bychom na vás rádi touto cestou apelovali o zvážení posunutí přijímacích řízení
na přelom června a července, popřípadě eventuální navýšení počtu termínů.
Termíny maturit a přijímacích řízení mezi sebou letos často mají pouze několik dní, či se dokonce
překrývají. Někteří středoškoláci tak nebudou mít dostatek času na odpočinek ani na přípravu na
přijímací zkoušky, které, stejně jako maturitní zkouška, zásadně formují jejich budoucnost. Čeští
uchazeči jsou také znevýhodněni oproti slovenským vrstevníkům, kterých je na českých vysokých
školách sedm procent, a kterým byla maturita udělena úředně, a mají tak mnohem více času
a klidu na přípravu.
Čas maturit a přijímacích řízení je vždy značně nabitým a stresujícím obdobím pro většinu
středoškoláků. Kvůli dlouhotrvající pandemii koronaviru se ovšem obavy zásadně zvýšily, a to
nejen kvůli starostem o zdraví žáků a jejich rodin, ale také protože žáci stále neví, v jaké podobě
bude samotná maturita probíhat. Středoškoláci také přišli o podstatnou část výuky minulého
roku, kterou si povětšinou musí doplnit samostudiem.
Vnímáme velice pozitivně, že některé vysoké školy již přijímací zkoušky upravily. Budeme velice
vděční, pokud se tak stane i na jiných vysokých školách, aby se tak zachovala možnost vykonat
příjímací zkoušku bez zbytečného stresu z maturit.
S přáním všeho dobrého


Viktor René Schilke, předseda České středoškolské unie, z. s.
Tobiáš Tiele, předseda Středoškolského sněmu hl. m. Prahy, z.s